katolska biskopar i USA

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De katolska biskoparna i USA har utlyst en nationell kampanj för religionsfrihet. I en skrivelse, som offentliggjordes i torsdags kritiserade biskopskonferensen det beslut som USA:s regering fattat och som förpliktigar...
De 33 katolska biskopar med latinamerikansk härkomst, som är verksamma i USA, kräver en ”rimlig, mänsklig och effektiv reform av migrationslagarna”. I ett meddelande – som växte fram ur ett...