katolska universitetet i norra Europa

Filter

Datumintervall
Nuntien, dvs påvens diplomatiska sändebud till de nordiska länderna, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, avtackades i Stockholm, tisdagen den 7 februari, i samband med en mässa i S:t Eriks katolska domkyrka....