kongregationen för ordensfolk

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Italienskan Nicoletta Vittoria Spezzati, för närvarande medarbetare i kongregation för ordensfolk  inom Vatikanen, har av påven Benedictus XVI utnämnts till andra sekreterare för denna kongregation. Hon tillhör ordensgemenskapen ”Tillbedjare av...