kunskapsteori

Filter

Datumintervall
I vissa postmoderna diskurser ses sanningen som sådan ofta som suspekt. I synnerhet i samband med interreligiös dialog och mötet mellan olika religioner kan sanningsanspråk i sig ibland uppfattas som...
I dag, lördag, firas Nobeldagen. En årlig fest för att uppmärksamma den empiriska vetenskapens framsteg, utan vilka vårt liv skulle vara så mycket svårare, fattigare – och kortare. Men trots...