Lagen om genetisk integritet (2006:351)

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Lagen om genetisk integritet (2006:351) fastslår att assisterad befruktning enbart får utföras om en kvinna är gift eller sambo/registrerad partner. Nu har företrädare för tre borgerliga partier föreslagit att även...