Lars Rooth

Filter

Datumintervall
Datumintervall
På onsdag, den 22 augusti, äger begravningen av jesuitpater Lars Rooth rum i S:t Lars församling i Uppsala. Begravningsmässan börjar klockan 10.00, därefter sker jordfästningen på Uppsala gamla kyrkogård, varefter...
ROOTH, LARS Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? Prisma 2002, 398 s. För den som liksom anmälaren är uppvuxen under en tid när Fältskärns berättelser var en av...
ROOTH, LARS Ett resestipendium från Svenska författarfonden möjliggjorde nyligen en tio veckors vistelse i Mellanamerika för Lars Rooth, jesuit och chef för Vatikanradions skandinaviska avdelning. Hans uppgift var att besöka...
ROOTH, LARS Italien inifrån – familjen, makten och hela härligheten, Kristina Kappelin – Suzanne Schönström, Timbro 1994, 160 s. Italien befinner sig mitt i ett skede då ingen vet vad...