Tagged 'Lars Rooth'

Jesuitpater Lars Rooth till minne

På onsdag, den 22 augusti, äger begravningen av jesuitpater Lars Rooth rum i S:t Lars församling i Uppsala. Begravningsmässan börjar klockan 10.00, därefter sker jordfästningen på Uppsala gamla kyrkogård, varefter det blir mottagning i Newmaninstitutets aula. Med anledning av detta…

Bilden av Gustav Vasa nyanserad

ROOTH, LARS Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? Prisma 2002, 398 s. För den som liksom anmälaren är uppvuxen under en tid när Fältskärns berättelser var en av de första böcker som sattes i våra händer känns det…

Att resa i Mellanamerika

ROOTH, LARS Ett resestipendium från Svenska författarfonden möjliggjorde nyligen en tio veckors vistelse i Mellanamerika för Lars Rooth, jesuit och chef för Vatikanradions skandinaviska avdelning. Hans uppgift var att besöka en rad hjälpprojekt i Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa…

Italien i vardagslag

ROOTH, LARS Italien inifrån – familjen, makten och hela härligheten, Kristina Kappelin – Suzanne Schönström, Timbro 1994, 160 s. Italien befinner sig mitt i ett skede då ingen vet vad som kommer att hända. Det gamla ledarskiktet har försvunnit i…