Tagged 'Les Murray'

Artikel i Signum om avlidne poeten Les Murray

Den katolske poeten Les Murray har avlidit. Han var australiensisk författare och av förekom i spekulationerna för Nobelpriset i litteratur. Signum publicerade i nr 4/2009 en artikel om honom, av James Brookes med titeln ”Utanförskapets härförare – Les Murrays poetiska…