Tagged 'Mauricio Rojas'

Kritik mot påvens ekonomiska analys

I sin ledare i Svenska Dagbladet 4 januari (En påve på villovägar) uttrycker Mauricio Rojas kritiska synpunkter mot den syn på världsekonomin som påven Franciskus beskriver i den apostoliska förmaningen Evangelii gaudium. Red. Signum 2014-01-06 https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-pave-pa-villovagar_8867588.svd