melkitiske patriarken Gregoire Laham III

Filter

Datumintervall
Från det lugna Beirut är det till den syrisk-libanesiska gränsen inte fullt tre timmars resa, och oroligheter i Tripoli och Beirut har visat hur snabbt incidenter hos den syriske grannen...