Tagged 'Newman Teologi Saligförklaring'

Teologi – inte enbart en uppgift för teologer

Teologins potential att förena, utan att för den skull likrikta, framträder för min del som en viktig behållning av den mässa i Cofton Park, Birmingham, i vilken påven Benedictus XVI saligförklarade den engelske 1800-tals teologen John Henry Newman. Några av…