Olav Fyke Tveit

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I det i juni av den luthersk-katolska kommissionen antagna dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” ser prefekten för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, en ekumenisk chans för...