P3 Nyheter med Kazmierska

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Under det senaste dygnet har det inte saknats kommentarer till valet av kardinal Bergoglio som ny påve, Franciscus. Här ett axplock från medierna. Dominikansyster Madeleine Fredell och Örjan Ekman Människor...