patriarken Ignatius Josef III Younan

Filter

Datumintervall
För första gången har unga från det syrisk-katolska patriarkatet samlats till ett internationellt ungdomsmöte. Som stiftelsen Pro Oriente rapporterade på tisdagen, samlades 500 unga till det fem dagar långa mötet...