Tagged 'Påve App'

Påven uppmanar till urskiljning i sociala medier

Påven Benedictus XVI har uppmanat kristna att ta föra ut sin tro i de sociala nätverken och medierna, till exempel i diskussionsgrupper. Han uttrycker dock samtidigt en varning och uppmanar till ”uppmärksam urskiljning” för att undvika sensationalistisk, agressiv och splittrande…