Tagged 'Påvens miljöencyklika'

Miljöencyklikan får ris och ros i DN

David Brooks, amerikansk journalist och författare och regelbunden skribent i Dagens Nyheter, har i dag en kritisk artikel om påvens miljöencyklika. Hans artikel, på sidan 5 i A-delen i Dagens Nyheter, ”Konsten att vinna gott ur det låga” finner du…