Tagged 'påvlig encyklika'

Vad betyder en encyklika för den enskilde troende?

På vissa håll, i synnerhet i USA, kom offentliggörandet av påven Franciskus encyklika om människan och skapelsen, Laudato si, förra veckan att leda till diskussioner gällande vissa konkreta vetenskapliga och politiska ställningstaganden. En debatt har därefter startat om hur en…