pedofilskandaler

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG I delstaten Pennsylvania, USA, har justitiekanslern nyligen släppt en rapport som tydligt visar att problemet med sexuella övergrepp i kyrkan är större än vad man tidigare anat....
STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla...
Hollywood-studion Dreamworks har försäkrat sig om rättigheterna till en berättelse om hur katolska präster begår övergrepp i ärkestiftet Boston. Enligt vad filmtidningen Hollywood Reporter rapporterade under tisdagen engagerar Tom McCarthy...
Den 6–9 februari anordnade jesuiternas universitet i Rom, Gregoriana, en internationell konferens om hur man kan förebygga sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Över 100 biskopar och drygt 150 andra...