Tagged 'pedofilskandaler'

Vatikanen = kyrkan?

STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla 193 medlemsstater som undertecknat barnkonventionen skall regelbundet genomgå en prövning…

Hollywoodfilm om sexuella övergrepp i amerikanskt stift

Hollywood-studion Dreamworks har försäkrat sig om rättigheterna till en berättelse om hur katolska präster begår övergrepp i ärkestiftet Boston. Enligt vad filmtidningen Hollywood Reporter rapporterade under tisdagen engagerar Tom McCarthy för arbetet med filmen en regissör och en manusförfattare, vilka…

Konferens i Rom om pedofilövergrepp

Den 6–9 februari anordnade jesuiternas universitet i Rom, Gregoriana, en internationell konferens om hur man kan förebygga sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Över 100 biskopar och drygt 150 andra personer i kyrkliga ledningsuppdrag från cirka hundra olika länder deltog…