Tagged 'Pierre de Coubertin'

Olympiadgrundarens katolska bakgrund

Grundaren av de moderna olympiska spelen, Pierre de Coubertin, kom från en katolsk familj. Han fick sin utbildning i skolor ledda av Jesuitorden och han kom i kontakt med kardinal John Henry Newman. Om detta och mycket annat skriver den…

Olympiska spel och religiös kult

För oxar var de olympiska spelen i det antika Grekland ingen bra tid. Varje gång slaktades hundra oxar på spelens tredje dag till Zeus ära. Det blodiga skådespelet visar tävlingarnas ursprung: redan pelasgerna, Greklands ursprungsbefolkning, ordnade tävlingar och religiösa ceremonier…