Portugal

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Portugals katolska biskopar har uttryckt en ”djup oro” över de försämrade ekonomiska förhållanden i landet och har uppmanat regeringen att i sin åtstramningspolitik visa större omsorg om det gemensamma bästa. Sägande...