schism

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ERICH LEITENBERGER Den gemensamma ortodox-katolska arbetskretsen S:t Irenaeus diskuterade de centrala begreppen enhet och schism vid sin 16:e årssammankomst. Konferensen ägde rum den 9–13 oktober i staden Terbinje i...
Troskongregationen i Rom samlas i morgon, tisdag den 24 januari, till ett plenarmöte i Vatikanen med alla sina ordinarie medlemmar. Mötet leds av kongregationens prefekt, den amerikanske kardinalen William Levada....