Tagged 'skolan'

Hjärnkoll på skolan

av ERIK ÅKERLUND Martin Ingvar och Gunilla Eldh: Hjärnkoll på skolan. Natur & Kultur 2014, 176 s. Hur fungerar det psykologiskt när barn lär sig? Och vad kan vi med neurofysiologins hjälp säga om vad som är lämpliga respektive mindre…