Tagged 'St. Xavier’s College'

Valet i Indien: kyrkan på helspänn

Den fåtaliga kristna befolkningsandelen i Indien har tilldragit sig stort medieintresse under den månadslånga valkampanjen, sedan rektorn för jesuiternas St. Xavier’s College i Mumbai, jesuitpater Frazer Mascarenhas [se foto], uppmanat studenterna att ge sitt stöd till politiska partier som förordar…