Tagged 'svensk flyktingpolitik'

För en mänsklig asylpolitik

SUNDBERG, KJELL Sveriges hantering av flykting- och asylärenden har i åratal kritiserats för bristande rättssäkerhet och tilltagande restriktivitet. Riksdagen begärde för flera år sedan att ett nytt och mer rättssäkert system skulle införas. Det skriftliga, byråkratiska förfarande som idag tillämpas…