Tagged 'vård i livets slutskede'

Gud i palliativ vård?

av Mikaela Luthman – Religionen löser inte lidandets problem men ger hjälp att hantera existensen. Vi talar för mycket om Gud, hävdar religionsvetaren, teologen och f.d. nunnan Karen Armstrong. Gör vi? Eller pratar vi i själva verket för lite om Gud?…