Taizébroder bland de fattiga i Bangladesh avliden

Taizébrodern Frank van het Hof [se foto nedan], prior i brödrakommuniteten i Mymensingh, Bangladesh, avled oväntat lördagen den 18 januari. Han var på väg till Taizé och fick en hjärtattack på flyget. I Konstantinopel, när flyget mellanlandade, fördes han till ett sjukhus där han avled. Med honom på planet var den japanska sjuksköterskan Naomi som arbetade med bröderna i Mymensingh.

Broder Frank var den som etablerade Taizébröderna i Bangladesh. I mer än 40 år var han de fattiga i Bangladesh trogen. Den katolske biskopen hade erbjudit husrum men Frank svarade: ”Vi vill leva bland de fattiga, på marken.” Detta blev för biskopen en stor utmaning och ledde till ett nytt sätt för kyrkan att närma sig människorna. Under några år bodde bröderna i Chittagong, därefter i Dhaka, tills bröderna slutligen fick överta ett anglikanskt kapell med trädgård i Mymensingh. Här växte fem Taizébröders verksamhet fram tillsammans med broder Franks många initiativ och starka inspiration.

Prioriteringen har varit de fattiga, både kvinnor, handikappade och barn, liksom försoning mellan olika kristna och mötet med unga, både bengaler och stamfolk. Broder Frank startade små byskolor för slumbarnen, ett välkomstcenter för handikappade och för några år sedan invigdes en l’Archekommunitet för mentalt handikappade. Genom att väva mattor, brodera dukar och väskor eller tillverka konstnärliga kort kan många av de fattiga försörja sig själva.

Broder Frank var älskad av alla för sitt varma förstående och goda hjärta. Han får sin grav på kyrkogården i Taizé där redan broder Roger Schutz, grundaren av klostret i Taizé, och andra bröder vilar.

Ingrid Ydén Sandgren 2014-01-20

Br Frank