Teologiskt institut på Borneo för ordensfolk och lekfolk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett centrum där människor kan lära sig att ”älska Gud och göra Honom älskad”, lyder mottot, en plats för att blir formad av evangeliet och uppfylla arbetet med att förkunna det glada budskapet, vilket är ”varje kristens plikt”. I denna anda föddes det teologiska och filosofiska Johannes av Korsets institut, som öppnades för några dagar sedan i Pontianak, provinshuvudstad i Kalimantan West på Borneo. Fader Yohanes Indrakusuma berättar för AsiaNews att institutet är invigt till den spanske ordensmannen, poeten och reformatorn av de oskodda karmeliterna från 1500-talet på grund av att han är ”både teolog och kyrkolärare”.

Institutet invigdes av Pontianaks ärkebiskop den 12 januari. Projektledarna säger att fler strukturer kommer att läggas till inklusive ett centrum för spiritualitet och forskning, sovsalar och ett konvent för munkar och nunnor. Det är ett tecken på rikedomen i den indonesiska kyrkan, där tron ”är levande” och bär frukt trots att den befinner sig i ett land där de flesta är muslimer.

Indonesien är det land i världen som har flest muslimer. Katolikerna utgör endast en liten minoritet, med 3 procent av befolkningen. I Jakartas ärkestift uppgår de troende till 3,6 procent av befolkningen. Konstitutionen stadgar visserligen religionsfrihet, men den kristna gemenskapen utsätts ofta för våld, diskriminering och övergrepp, särskilt i områden där extrema islamister är starkt förankrade. Trots detta tar den katolska kyrkan aktiv del i hjälparbetet vid naturkatastrofer.

AsiaNews 2013-01-29

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett centrum där människor kan lära sig att ”älska Gud och göra Honom älskad”, lyder mottot, en plats för att blir formad av evangeliet och uppfylla arbetet med att förkunna det glada budskapet, vilket är ”varje kristens plikt”. I denna anda föddes det teologiska och filosofiska Johannes av Korsets institut, som öppnades för några dagar sedan i Pontianak, provinshuvudstad i Kalimantan West på Borneo. Fader Yohanes Indrakusuma berättar för AsiaNews att institutet är invigt till den spanske ordensmannen, poeten och reformatorn av de oskodda karmeliterna från 1500-talet på grund av att han är ”både teolog och kyrkolärare”.

Institutet invigdes av Pontianaks ärkebiskop den 12 januari. Projektledarna säger att fler strukturer kommer att läggas till inklusive ett centrum för spiritualitet och forskning, sovsalar och ett konvent för munkar och nunnor. Det är ett tecken på rikedomen i den indonesiska kyrkan, där tron ”är levande” och bär frukt trots att den befinner sig i ett land där de flesta är muslimer.

Indonesien är det land i världen som har flest muslimer. Katolikerna utgör endast en liten minoritet, med 3 procent av befolkningen. I Jakartas ärkestift uppgår de troende till 3,6 procent av befolkningen. Konstitutionen stadgar visserligen religionsfrihet, men den kristna gemenskapen utsätts ofta för våld, diskriminering och övergrepp, särskilt i områden där extrema islamister är starkt förankrade. Trots detta tar den katolska kyrkan aktiv del i hjälparbetet vid naturkatastrofer.

AsiaNews 2013-01-29