Tillkomme oss ditt rike!

Av Augustin Kock

O, Fridens Konung, bana
en väg Dig till vår själ,
där splitets onda vana
så lätt förstört vårt väl!
Din frid vårt liv bevare,
Din sanning oss försvare!

Oss lär Ditt Rike söka
och Dess rättfärdighet,
med flit i bön föröka
vårt arv av evighet,
så att på nåd vi rika
en gång få bli Dig lika!

När så Din boning vorden
vår sälla ande är.
Ditt Hjärtas Frid på jorden
all fiendskap förtär.
Vårt hopp Du aldrig svike –
tillkomme oss Ditt Rike!