Tro och teknologi: frågor och svar med Peter Thiel

Peter Thiel är riskkapitalist och företagare. I egenskap av delgrundare av PayPal och en tidig investerare i Facebook har han varit engagerad i några av de största företagen i Silicon Valley under de senaste två decennierna. Sedan han sålde PayPal till eBay 2002 har han grundat Clarium Capital Management, en världsomspännande hedgefond i makroformat. Han har en BA i filosofi från Stanford University och en JD från Stanford Law School.

Han är också engagerad i ett antal filantropiska, akademiska och kulturella projekt och är fortfarande aktiv vid Stanford University, där han föreläst vid den juridiska fakulteten. Han betecknar sig som troende kristen och en främjare av René Girards kristna antropologi. Jesuitpater Sean Salai genomförde intervjun med honom via e-post.

I din diskussion nyligen vid Veritas Forum, hävdade du att hoppet för mänskligheten ligger i teknisk innovation. Vilken roll skulle kristna ha i denna process?

Kristendomens livssyn har alltid varit universell och teknologi är något alla kan ha nytta av. Ny teknologi når visserligen inte ut till alla samtidigt, men det är inget skäl för att inte arbeta med den. Jag tror inte att det i och för sig finns något speciell roll för kristna, men eftersom de inte bara hoppas på en bättre värld utan även är kallade att förverkliga den, kan utvecklandet av nya och bättre tekniska hjälpmedel vara ett sätt göra det på.

Kristna har varit pionjärer för flera tekniska framsteg, som hade speciell kristen målsättning. De tidigmoderna kyrkorna utvecklade teleskop och astronomi för att lättare kunna fastställa den liturgiska kalendern. Långt dessförinnan hade de kristna revolutionerat den skriftliga kommunikationen genom att lansera den bundna boken, kodexen, som i motsats till den tidigare använda skriftrullen är mycket mera praktisk och lätt att transportera när man vill sprida idéer.

Hur skulle kristendomen på ett positivt sätt kunna influera tekniska innovationer i framtiden?

Man skulle kunna säga kristendomen redan haft ett positivt inflytande på teknologins utveckling eftersom den gett människorna en framåtsyftande vision och frigjort henne från äldre tiders ändlösa cykliska sekvens av lycka och olycka. Eftersom denna framåtblickande historia är långtifrån över, bygger en grundläggande orientering mot framtiden på att våra handlingar har betydelse, vilket de inte har i en kaotisk värld i vilken handlingar ses som chansartade och utan mening. I så måtto kan kristendomen ha betydelse.

Vad skulle den institutionella kristendomen kunna göra för att bättre bidra till tekniska innovationer?

Jag vet inte. Jag skulle inte vilja säga att Vatikanen borde blogga oftare eller att man borde utveckla bättre mjukvara för att förenkla församlingsprästers arbete. Det handlar om mycket mer än att utveckla datorer, nämligen om bättre sätt att använda dem. Den viktigaste befattningen med teknologi har inte att göra med att utveckla någon särskild teknik, utan att vara allmänt öppen för förändring. Kyrkorna har sina egna mål och bör använda teknik som alla andra, nämligen ta fram nya sätt att arbeta, snarare än att göra på samma sätt som igår.

I medierna har du blivit betecknad som futurist. Vad menas med det?

Ordet låter kanske mera exotiskt än det borde vara. Under den viktorianska eran var världen full av futurister, för alla kunde ju se de snabba förändringar som skedde runtom dem och tänkte sig att de kommande åren skulle bli mycket annorlunda än den innevarande tiden. Men nu då utvecklingen verkar ha stannat av och många delar av ekonomin gått i stå är kanske tankarna på en bättre framtid mindre vanliga. Den stora faran för ett samhälle som slutar tänka på framtiden uppkommer när människor skruvar ned sina individuella ambitioner och därigenom underskattar de resultat de förväntat sig.

Några andra tankar om mötet mellan tron och teknologiska framsteg?

Tron och teknologiska framsteg kan höra samman, men kan inte ersätta varandra och att se dem som substitut är skadligt. Somliga troende anser att det är en hädelse att tro på teknologiska framsteg och teknologiska entusiaster ser teknologin som en lösning på allt. Vi kristna bör förstå teknologin som en viktig bidragande faktor till en mera human och medmänsklig värld, inte som en konkurrent till eller ersättare för religion.

Sean Salai, jesuitpater, America, 2014-10-01. Fullständig version via denna länk här