Trycket för dödshjälp i Sverige ökar

I torsdags (17/7) publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter om dödshjälp, undertecknad av 88 personer. Flertalet av dessa är läkare, men de inbegriper också ett antal riksdagsledamöter, samt några etiker och teologer. Artikeln med rubriken ”Frivillig dödshjälp är en mänsklig rättighet” kräver att regeringen ska utreda förutsättningarna för laglig dödshjälp.

Den 13 maj 2020 beslöt riksdagen att regeringen skulle lägga fram ett förslag som förbjuder hjälp till självmord. Beslutet lyder som följer: ”Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord.” Enligt debattartikeln skulle denna formulering innebära ”en kriminalisering av rent medmänskligt handlande”. Lagförslaget ”vore ett steg många år tillbaka i utvecklingen”, skriver de, ”och det är uppseendeväckande att den svenska riksdagen tycks förespråka något sådant.” Den svenska rättsordningens syn på dödshjälp tycks vara ”föråldrad”, och ”kränker den enskildes självklara rätt till ett värdigt och uthärdligt slut på sitt liv”.

Debattartikeln följer i kölvattnet av ett reportage i Dagens Nyheter om den ALS-sjuke Per Maritz, som planerade att resa till Schweiz för att avsluta sitt liv med hjälp av organisationen Dignitas. Som följd av pandemin blev resan aldrig av. Maritz tog därför sitt liv i sitt hem i Täby. Läkaren som administrerade den dödliga dosen var Staffan Bergström, tidigare mottagare av Hedeniuspriset, förespråkare av aktiv dödshjälp samt debattartikelns huvudförfattare. Bergström riskerar nu att förlora sin läkarlicens.

Den katolska kyrkan omnämns i Bergströms debattartikel och presenteras främst som en motståndskraft för etikens utveckling i andra länder. Detta motstånd kännetecknas enligt artikeln av sitt beroende av ”religiösa grunder”. En betydligt mindre partisk analys av kyrkans roll i diskussionen kring dödshjälp kan hittas i en kort intervju om debattartikeln med Göran Collste (SvD, 19/7), professor i etik vid Linköpings universitet och Statens medicinsk-etiska råd (SMER).

Collste uppmärksammar att katolska etikers argument grundas i idén om människans värdighet snarare än specifikt religiösa föreställningar: ”Ett etiskt argument mot dödshjälp, som exempelvis hävdas av katolska etiker, utgår från idén om människovärdet. Ett människoliv är enligt denna uppfattning oerhört värdefullt – okränkbart – och ska därför skyddas och bevaras”, säger Collste. ”Det är också ett ställningstagande som grundar sig i människans värde. Ett människoliv är oerhört värdefullt och därför ska det skyddas och bevaras.”

Red. 2020-07-20

Debattartikeln i DN kan läsas via denna länk. Intervjun med Göran Collste i SvD kan läsas här.