Turkiet: Bibelsällskap bekämpar fördomar om kristna

Antalet kristna i befolkningen i det nuvarande Turkiets område, som uppgick till omkring en femtedel sedan början av 1800-talet, har nu sjunkit till mindre än 0,1 procent. Ordföranden i det turkiska bibelsällskapet, Tamar Karasu, har uppgett detta i en intervju i det senaste numret av det österrikiska bibelsällskapets tidskrift ”Bibelaktuellt”. Karasu beskriver hur bibelsällskapet satsar på att genom medier och skolundervisning komma tillrätta med många turkars förvrängda uppfattning om kristendomen.

Istiklalgatan i Istanbul. Foto: Wikimedia commons.

Särskilt bra har det gått för bibelsällskapets bokhandel i centrum av Istanbul, enligt Karasu. Den öppnades 1966 i fotgängarzonen på Istiklalgatan och kallades också ”den kristna ambassaden”, ty vid denna gata ligger också talrika utländska ambassader, men den drar också till sig som en magnet många nyfikna människor.

”Våra besökare utgörs inte till största delen av kristna. Många är muslimer, många är ateister och många söker efter ledning”, säger Karasu. Många människor, som de möter inom ramen för arbetet i bokhandeln eller på bokmässor, träffar för första gången kristna: ”De flesta lämnar bokhandeln med ett helt annat intryck av kristna är de tidigare hade.”

Om den aktuella politiska situationen ville ledaren för det turkiska bibelsällskapet inte uttala sig i intervjun. Ändå har de kristna med den nuvarande regeringen fått behålla sina rättigheter och blivit seriöst bemötta i sina angelägenheter. ”Vi befattar oss inte med politik, håller oss inom lagens råmärken och betalar skatt, som ju är varje människas skyldighet. Vad skulle vi annars göra?”

Bibelsällskapet samarbetar med alla de kristna kyrkorna i landet. ”Företrädare för alla kristna kyrkor betonar alltid att bibelsällskapet utgör ett slags tak, eller skärm under vilket alla kristna kan samlas och arbeta konstruktivt”, enligt Tamar Karasu. Aktuellt just nu är en revision av den mycket uppskattade bibelöversättningen från 1941. Den kommer att presenteras år 2020.

Kathpress 2019-07-30