Två tusen år gammalt ritualbad upptäckt i Getsemane

Israeliska arkeologer och forskare knutna till Studium Biblicum Franciscanum har funnit resterna av en bysantinsk kyrka och ett 2000 år gammalt judiskt ritualbad (miqwe) i Getsemane-trädgården vid Olivbergets fot i Jerusalem. Det torde vara ett av de första arkeologiska fynden från det andra templets tid – Jesu tid – som man har gjort i Getsemane, detta enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA och den israeliska arkeologimyndigheten IAA.

Fyndet av antika ruiner gjordes i samband med arbeten på infrastrukturen för ett besökscentrum och bygget av en tunnel mellan Kidrondalen och den moderna Alla nationers kyrka [under gatan som leder från Jerusalem till Betania, övers. anm.]. Utgrävningarna görs tillsammans av IAA, franciskanernas custos och Studium Biblicum Franciscanum.

Den högste beskyddaren av de katolska heliga platserna i det Heliga landet, franciskanernas custos Francesco Patton, sade i måndags [den 21 december 2020], att Getsemane hör till de viktigaste heliga platserna i det Heliga landet. De aktuella utgrävningarna bekräftar den höga åldern på de traditioner som är knutna till platsen.

Forskarna har här funnit lämningar av en hittills okänd kyrka från 500-talet. En påkostad dekor i sten vittnar om denna kyrkas betydelse. Man har bland annat funnit en grekisk text på dess golv. Experter har tolkat texten: ”Till minne av och [evig] vila för dem som älskar Kristus (+ ett kors). Gud, du som tog emot Abrahams offer, ta emot dina tjänares offer och ge dem syndernas förlåtelse. (+ ett kors). Amen.” Det faktum att kyrkan var i bruk under umajjaderna (700-talet) tyder på att pilgrimsfärderna till Jerusalem fortsatte också sedan landet hade fått muslimska härskare.

Vidare har man funnit lämningarna av en stor medeltida byggnad med flera rum. Anläggningen, som troligtvis förstördes under ayyubiderna [omkring 1200, övers. anm.], var utrustad med ett välanlagt vattensystem och två stora cisterner.

Fyndet av ett rituellt bad bekräftar enligt forskarna troligtvis platsens antika namn Getsemane, på hebreiska gat shemanim (olivpress). De flesta dylika ritualbad som man har funnit har varit i privata hus eller i offentliga byggnader. Men det fanns också sådana under bar himmel, på platser där man hanterade lantbruksprodukter eller där det fanns gravar. Det nu funna badet tyder på att verksamhet i anslutning till lantbruk ägde rum på platsen för 2000 år sedan. Antagligen var det frågan om produktion av olja eller vin, vilket ställde speciella krav på rituell renhet [och därmed behovet att kunna rena sig på platsen, övers. anm.].

Kathpress 2020-12-28