Tvångsåtgärder mot Kinas kristna

Kyrkligt administrerade webbsidor och konton på sociala medier betraktas i Kina som misstänkta ”illegala aktiviteter”. Som den asiatiska katolska presstjänsten Ucanews rapporterade på måndagen, riktar folkrepubliken Kinas officiella byrå Centrala Cyberspacekommissionen för närvarande in sig på websidor och sociala medier, vilkas innehåll ”hotar Kinas enhet”. Kampanjen har dock som främsta mål kommersiella webplattformar, men även livesända mässor och kristna chatgrupper drabbas. De senare har av kinesiska tjänstemän blivit ombedda att radera visst innehåll eller att inte längre offentliggöra religiöst innehåll.

Enligt rapporter från pater Paul, ansvarig i ett nordkinesiskt stift för dess ”WeChat”-konto, skall tjänstemän ha uppmanat honom att ”uppmärksamma den allmänna opinionen på Internet” och ”inte ge utländska massmedia någon anledning att angripa regeringen”.

Liknande rapporter kommer från andra präster, som pater Zhao, kyrkoherde i norra Kina. Myndigheter skall sedan nedstängningen på grund av covid-19 ha övervakat kyrkans sociala nätverk. Som en följd av detta blev han även uppmanad att stoppa livesändningen av mässan till sina församlingsmedlemmar. Enligt Zhao var argumentet att det är förbjudet att ”sprida religiösa övertygelser på Internet, och särskilt på plattformar för livesändningar”. Myndigheterna visade sig vara oroliga för att prästerna skulle kunna kritisera regeringen on line. Vidare skulle on-line-mässorna kunna ”locka många människor till kyrkan och försvaga det kommunistiska partiet”.

För pater Zhao är agerandet ett tecken på att folkrepubliken inte har modet att ”se realiteterna sådana som de är. De kan bara förtrycka andra och förlita sig på våld som en lösning”. Detta är en ”diktaturens tyranni”. Pater Peter, en annan drabbad präst i landets nordostliga delar, betraktar detta agerande och dessa bestämmelser som ”illegala, då de förtrycker kyrkan och kränker tros- och yttrandefrihet” citeras han av den asiatiska katolska presstjänsten.

För närvarande omfattar övervakningen inte bara präster, utan även lekmän, skriver Ucanews. Så skall till exempel en katolsk kvinna ha blockerats från en WeChat-grupp, sedan hon hade delat en Bibelvers med andra kristna. De drabbade förundras över att regeringen upprepade gånger har bestridit att människors tillgång till internet övervakas.

Stränga kontroller

Om mera vittgående repressalier berättade i måndags på den katolska plattformen asiannews.it pater Dominikus, en präst från norra Kina. Den kristne som vill bli statsanställd, soldat eller partimedlem måste förneka sin tro och får inte utöva någon religion. Många troende, som är verksamma vid statliga myndigheter eller offentliga institutioner har för att behålla sin anställning varit tvungna att förråda sin religion och ge upp sin tro. I Kina är det i lag förbjudet för minderåriga att bekänna sig till någon religiös tro. På liknande sätt är det med studenter, som av sina universitet förbjuds att delta i söndagsmässor.

För att kontrollera religiösa aktiviteter kräver Kinas regering, enligt pater Dominikus, att kyrkorna installerar övervakningskameror, som är anslutna till offentliga säkerhetssystem. Gudstjänster och religiösa ceremonier utanför kyrkobyggnaderna är inte tillåtna. Varje kyrkoförsamling vara registrerade, varvid under den senaste månaden åtskilliga registrerade kyrkor har rivits eller stängts – ”ofta under förevändningen att antalet medlemmar är för litet – vilket i sin tur en konsekvens av att de lokala tjänstemännen rekommenderar församlingarna att inte registrera för många medlemmar”, enligt vad den ordensman berättar, som själv måste installera kameror, ordna fyra ingångar till kyrkan och ge upp varje form av själavård för barn och partimedlemmar.

Förföljelserna har ökat i folkrepubliken, sedan det provisoriska avtalet slöts mellan Kina och Vatikanen år 2018 – detta avtal handlar om biskopsutnämningar. En orsak är enligt pater Dominikus klart och tydligt ”upptäckten att katoliker och protestanter tillsammans överträffar antalet medlemmar i Kinas kommunistiska parti”.

Kathpress 2020-08-04

Detta är en nyhetstext.