Tyska biskopar efterlyser ett barmhärtigt synsätt på skilsmässa och omgifte

Efter att ha blivit vald till ny ordförande för den tyska biskopskonferensen, har nu ärkebiskopen av München, kardinal Reinhard Marx, gjort sitt starkaste uttalande hittills om behovet av att tillåta omgifta att ta emot kommunionen. Vid den kommande familjesynoden i oktober planerar de tyska biskoparna att arbeta för en mer barmhärtig inställning till omgifta i hela kyrkan, berättade kardinal Marx för pressen efter sitt val.

Biskoparna kommer att presentera en skrivelse om äktenskapet som ”en allians och ett sakrament”, som även behandlar behovet av nåd och förlåtelse. De kommer att föreslå ett ”pastoralt sätt till försoning” för omgifta. Den slutliga versionen av denna skrivelse kommer att färdigställas när biskopskonferensen sammanträder i april.

Redan i en predikan före utnämningen talade kardinal Marx om påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii gaudium och underströk då ”sprängkraften” som finns i nåden. Marx citerade även påven Johannes XXIII och varnade för ”domedagsprofeter”. De troende förväntar sig ”med all rätt” att kyrkan skall stödja dem vars äktenskap har brustit, sade kardinal Marx. ”Det måste stå klart att vi som kyrka säger: du är inte en ’andra klass’ kristen. Det finns en chans till en ny början och vi vill gärna följa med dig på denna väg. Vi måste utbreda detta synsätt och intensifiera våra ansträngningar”, betonade han.

Samtidigt varnade kardinal Marx för förväntningar på snabba lösningar. ”Svårigheterna underskattas” sade han för att påminna om att denna fråga är en central teologisk fråga, rörande äktenskapet oupplöslighet.

I en intervju i Die Welt am Sonntag den 16 mars, sade kardinal Marx sade att han samtycker med den lösning kardinal Walter Kasper hade föreslagit i sitt tal till kardinalerna vid konsistoriet i Rom förra månaden, att omgifta som erkänt sina misslyckanden skall tillåtas sakramenten efter en tid av försoning. Kardinal Marx underströk att frågan bara kan lösas på världskyrklig nivå. I en globaliserad värld är det viktigt med ett starkt centrum i Rom för den katolska kyrkan.

I en intervju i Allgemeine Zeitung i Mainz sade prefekten för Troskongregationen, kardinal Gerhard Ludwig Müller, att frågan med omgifta inte kunde lösas genom att ”förbise Guds ord” och ersätta den med mänskliga påfund.

The Tablet 2014-03-20