Tyska biskopar: kultur av gästfrihet och integration behövs

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den katolska kyrkans uppfattning kräver flyktingkrisen i Tyskland en ”kultur, som är långsiktigt inriktad på gästfrihet och integration”. Vid det avslutande mötet i lördags på kyrkans femåriga samtalsprocess i Würzburg antog man en deklaration, som utarbetats natten dessförinnan och som gällde de krav den aktuella situationen ställer. Detta tema fanns inte med i den ursprungliga dagordningen.

De cirka 300 deltagarna, varav mer än 30 var biskopar, tackade alla de som är engagerade i politiken, förvaltningen och näringslivet för en ”överväldigande beredskap att hjälpa”. Kyrkan själv känner sig genom påven Franciskus enträgna uppmaning förpliktigad att ”bistå flyktingarna såsom vår nästa”. För närvarande gäller det framförallt att få fram bostäder.

I ett anförande berättade den tyska biskopskonferensens ordförande, kardinal Reinhard Marx, att Förbundsregeringens minister Thomas de Maiziere (CDU) [bilden] hade tagit kontakt med honom i fredags och talat om det stigande antalet anländande flyktingar. Läget blir alltmer dramatiskt. Ministern hade på nytt bett om hjälp från kyrkan.

”Vi är bestämt motståndare till hat och våld”, heter det vidare i budskapet. Detta är den gemensamma uppgiften för stat och medborgare. Politiker bör tala med återhållsamhet för att inte oavsiktligt framkalla ett avståndstagande från delar av samhället. Det krävs klokhet och förtänksamhet ”för att inte skada befolkningens beredskap att ta emot flyktingarna och för att inte högerextrema rörelser skall få fotfäste”. Kardinal Rainer Maria Woelki [bilden t.hö.] från Köln framhöll att allt måste göras för att det inte skall uppstå några nya högerpartier.

I förklaringen säger man att kyrkan vet att samhället står inför prövningar. Den enorma tillströmningen av flyktingar till Tyskland och Europa är ännu långt ifrån avslutad och den kommer att leda till påfrestningar för den inhemska befolkningen. Det talar emellertid ”för vår stat och vårt samhälle, att människor i nöd söker sin tillflykt hos oss”, även om inte alla kommer att få kunna stanna permanent. För dem är ”ett land attraktivt, som upprätthåller en säker rättsordning och där befolkningen är präglad av värderingar, som i många avseenden kommer från kristendomen”, till exempel varje människas okränkbara värde.

Församlingen yttrade sig kritiskt om den ”kortsiktiga politik som bedrivs i många medlemsstater” i den Europeiska Unionen. ”Var och en är sig själv närmast” är inget motto man kan bygga Europa på. EU måste nu bevisa att det är en gemenskap baserad på värden och solidaritet, annars kommer man att drastiskt förlora befolkningens förtroende. Dessutom måste den politiska viljan stärkas för att förbättra de ”miserabla livsbetingelserna” i flyktingarnas ursprungsländer.

Kathpress 2015-09-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den katolska kyrkans uppfattning kräver flyktingkrisen i Tyskland en ”kultur, som är långsiktigt inriktad på gästfrihet och integration”. Vid det avslutande mötet i lördags på kyrkans femåriga samtalsprocess i Würzburg antog man en deklaration, som utarbetats natten dessförinnan och som gällde de krav den aktuella situationen ställer. Detta tema fanns inte med i den ursprungliga dagordningen.

De cirka 300 deltagarna, varav mer än 30 var biskopar, tackade alla de som är engagerade i politiken, förvaltningen och näringslivet för en ”överväldigande beredskap att hjälpa”. Kyrkan själv känner sig genom påven Franciskus enträgna uppmaning förpliktigad att ”bistå flyktingarna såsom vår nästa”. För närvarande gäller det framförallt att få fram bostäder.

I ett anförande berättade den tyska biskopskonferensens ordförande, kardinal Reinhard Marx, att Förbundsregeringens minister Thomas de Maiziere (CDU) [bilden] hade tagit kontakt med honom i fredags och talat om det stigande antalet anländande flyktingar. Läget blir alltmer dramatiskt. Ministern hade på nytt bett om hjälp från kyrkan.

”Vi är bestämt motståndare till hat och våld”, heter det vidare i budskapet. Detta är den gemensamma uppgiften för stat och medborgare. Politiker bör tala med återhållsamhet för att inte oavsiktligt framkalla ett avståndstagande från delar av samhället. Det krävs klokhet och förtänksamhet ”för att inte skada befolkningens beredskap att ta emot flyktingarna och för att inte högerextrema rörelser skall få fotfäste”. Kardinal Rainer Maria Woelki [bilden t.hö.] från Köln framhöll att allt måste göras för att det inte skall uppstå några nya högerpartier.

I förklaringen säger man att kyrkan vet att samhället står inför prövningar. Den enorma tillströmningen av flyktingar till Tyskland och Europa är ännu långt ifrån avslutad och den kommer att leda till påfrestningar för den inhemska befolkningen. Det talar emellertid ”för vår stat och vårt samhälle, att människor i nöd söker sin tillflykt hos oss”, även om inte alla kommer att få kunna stanna permanent. För dem är ”ett land attraktivt, som upprätthåller en säker rättsordning och där befolkningen är präglad av värderingar, som i många avseenden kommer från kristendomen”, till exempel varje människas okränkbara värde.

Församlingen yttrade sig kritiskt om den ”kortsiktiga politik som bedrivs i många medlemsstater” i den Europeiska Unionen. ”Var och en är sig själv närmast” är inget motto man kan bygga Europa på. EU måste nu bevisa att det är en gemenskap baserad på värden och solidaritet, annars kommer man att drastiskt förlora befolkningens förtroende. Dessutom måste den politiska viljan stärkas för att förbättra de ”miserabla livsbetingelserna” i flyktingarnas ursprungsländer.

Kathpress 2015-09-06