Tyske författningsdomaren Böckenförde 80 år

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En av Tysklands mest ansedda och inflytelserika jurister efter andra världskriget, den förre författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde från Freiburg i södra Tyskland, fyllde 80 år igår, söndag. Det var Böckenförde som i boken Recht, Staat, Freiheit år 1967 formulerade den mycket ofta citerade tesen om att ”den liberala, sekulära staten lever av förutsättningar som den inte själv kan garantera”. Det demokratiska samhället förutsätter accepterandet av vissa grundläggande humana värden, i synnerhet vad gäller människosynen, som i vår del av världen har sina rötter inte minst i den judisk-kristna tron, menar Böckenförde.

De tyska katolikernas lekmannaorganisation, ZdK, hyllade den tidigare författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde på dennes 80-årsdag igår. I ett lyckönskningsbudskap till Böckenförde från ZdK:s ordförande Alois Glück heter det att denne lämnat ett viktigt bidrag till att omskriva och stärka religionens betydelse i det sekulära, pluralistiska samhället.

Genom sin tes om de livsåskådningsmässiga förutsättningarna för en human stat har Böckenförde å ena sidan infört ett krav på den sekulära staten att vara lyhörd för religionen, men å andra sidan också pekat på gränserna för religionernas och kyrkornas politiska anspråk, framhåller Glück i sitt budskap och fortsätter sedan: ”När sedan några år tillbaka påfallande många röster i den politiska diskursen numera talar om en postsekulär tidsålder, kan Ni med rätta gälla för att vara en andlig vägröjare till denna utveckling.

I lyckönsningsbudskapet framhålls också Böckenfördes engagemang för skyddet av det ofödda livet inom ramen för den tyska lagstiftningen om obligatorisk rådgivning vid havandeskapskonflikter.

Kathpress 2010-09-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En av Tysklands mest ansedda och inflytelserika jurister efter andra världskriget, den förre författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde från Freiburg i södra Tyskland, fyllde 80 år igår, söndag. Det var Böckenförde som i boken Recht, Staat, Freiheit år 1967 formulerade den mycket ofta citerade tesen om att ”den liberala, sekulära staten lever av förutsättningar som den inte själv kan garantera”. Det demokratiska samhället förutsätter accepterandet av vissa grundläggande humana värden, i synnerhet vad gäller människosynen, som i vår del av världen har sina rötter inte minst i den judisk-kristna tron, menar Böckenförde.

De tyska katolikernas lekmannaorganisation, ZdK, hyllade den tidigare författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde på dennes 80-årsdag igår. I ett lyckönskningsbudskap till Böckenförde från ZdK:s ordförande Alois Glück heter det att denne lämnat ett viktigt bidrag till att omskriva och stärka religionens betydelse i det sekulära, pluralistiska samhället.

Genom sin tes om de livsåskådningsmässiga förutsättningarna för en human stat har Böckenförde å ena sidan infört ett krav på den sekulära staten att vara lyhörd för religionen, men å andra sidan också pekat på gränserna för religionernas och kyrkornas politiska anspråk, framhåller Glück i sitt budskap och fortsätter sedan: ”När sedan några år tillbaka påfallande många röster i den politiska diskursen numera talar om en postsekulär tidsålder, kan Ni med rätta gälla för att vara en andlig vägröjare till denna utveckling.

I lyckönsningsbudskapet framhålls också Böckenfördes engagemang för skyddet av det ofödda livet inom ramen för den tyska lagstiftningen om obligatorisk rådgivning vid havandeskapskonflikter.

Kathpress 2010-09-20