Ukrainskt inskridande mot ryskanstrukna kyrkor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den ukrainsk-ortodoxa kyrkan, som fram till maj hörde till Moskvapatriarkatet, fråntas på obestämd tid av den ukrainska regeringen sin mest betydande katedral i Kiev. På initiativ av kulturministeriet har de statliga myndigheterna, som arrenderar ut en stor del av det världsberömda Petjerskaklostret (Grottklostret i Kiev) till kyrkan, förbjudit allt gudstjänstfirande i Marie Insomnande-katedralen från och mer den 31 december kl. 21.00.

Myndighetschefen meddelade vidare klostrets abbot metropolit Pavlos, i en skrivelse som daterades i tisdags, att det arrendeavtal gällande katedralen och ytterligare en kyrka i klostret som löper ut vid årsskiftet inte kommer att förlängas. I början av januari ska nämligen en regeringskommission överlägga om den framtida användningen av klostrets 23 hektar stora yta med mer än 100 byggnader.

Från och med måndag kommer Marie Insomnande-katedralen och Refektoriekyrkan vara öppen enbart för regeringskommissionens arbete. Kulturminister Oleksandr Tkatjenko sa att det inte blir möjligt att kyrkan använder de båda heliga byggnaderna förrän kommissionens överläggningar är avslutade. Hans ministerium har hänvisat till beslut från det nationella säkerhets- och försvarsrådet angående hur man ska agera gentemot religiösa organisationer som har band till Ryssland.

I Ukraina finns det två konkurrerande ortodoxa kyrkor. Regeringen understödjer Ukrainas ortodoxa kyrka, som grundades så sent som år 2018. Med hänvisning till president Volodymyr Zelenskyj planerar man att förbereda ett möjligt förbud mot Ukrainas ortodoxa kyrka som tills i år formellt var underställd Moskvapatriarkatet. Man måste säkerställa att inga kyrkliga representanter som är underställda ”angriparstaten” Ryssland kan manipulera Ukrainas befolkningen och försvaga landet inifrån. Detta sa Zelenskyj i början av december.

Grottklostret Petjerskaklostret, som grundades på 1000-talet, är en symbol för Kiev och främsta helgedom för den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Under 1990-talet tog man hand om återuppbyggandet av klostrets huvudkyrka i barockstil Marie Insomnande-katedralen, som förstördes under andra världskriget. Denna katedral samt Refektoriekyrkan finner man i det så kallade över Lavra, när klosteranläggningens huvudingång. Det är framför allt nedre Lavra vid sluttningarna mot Dnjeprs västra strand som staten har arrenderat ut till kyrkan.

Abboten metropoliten Pavlos nu varnat Zelenskyj i ett öppet brev. Historien har visat att ˮförföljelser av den heliga ortodoxa kyrkan och avsakralisering av helgedomar för med sig problem och lidanden för inte bara dem som organiserar och deltar i så skändliga dåd och deras efterkommande, utan även för det land där detta sker.ˮ

Det nationella säkerhetsrådet beslöt för några veckor sedan att metropoliten Pavlos och andra av kyrkans biskopars tillgångar ska frysas på fem år. Vidare har dessa prelater förbjudits att ägna sig åt viss affärsverksamhet. De lär till exempel ha samarbetat med ryska ockupationsmyndigheter, ha propagerat för ”proryska narrativ” eller ha rättfärdigat Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

FN-organet Unesco förde år 1990 upp klippklostret samt Kievs Sankta Sofiakatedral på sin lista över världsarv. Även Sankta Sofiakatedralen tillhör staten. Men den får mycket sällan användas för gudstjänster. Vid flera nationella helgdagar ber presidenten där, tillsammans med representanter för olika religioner.

Kathpress 2022-12-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den ukrainsk-ortodoxa kyrkan, som fram till maj hörde till Moskvapatriarkatet, fråntas på obestämd tid av den ukrainska regeringen sin mest betydande katedral i Kiev. På initiativ av kulturministeriet har de statliga myndigheterna, som arrenderar ut en stor del av det världsberömda Petjerskaklostret (Grottklostret i Kiev) till kyrkan, förbjudit allt gudstjänstfirande i Marie Insomnande-katedralen från och mer den 31 december kl. 21.00.

Myndighetschefen meddelade vidare klostrets abbot metropolit Pavlos, i en skrivelse som daterades i tisdags, att det arrendeavtal gällande katedralen och ytterligare en kyrka i klostret som löper ut vid årsskiftet inte kommer att förlängas. I början av januari ska nämligen en regeringskommission överlägga om den framtida användningen av klostrets 23 hektar stora yta med mer än 100 byggnader.

Från och med måndag kommer Marie Insomnande-katedralen och Refektoriekyrkan vara öppen enbart för regeringskommissionens arbete. Kulturminister Oleksandr Tkatjenko sa att det inte blir möjligt att kyrkan använder de båda heliga byggnaderna förrän kommissionens överläggningar är avslutade. Hans ministerium har hänvisat till beslut från det nationella säkerhets- och försvarsrådet angående hur man ska agera gentemot religiösa organisationer som har band till Ryssland.

I Ukraina finns det två konkurrerande ortodoxa kyrkor. Regeringen understödjer Ukrainas ortodoxa kyrka, som grundades så sent som år 2018. Med hänvisning till president Volodymyr Zelenskyj planerar man att förbereda ett möjligt förbud mot Ukrainas ortodoxa kyrka som tills i år formellt var underställd Moskvapatriarkatet. Man måste säkerställa att inga kyrkliga representanter som är underställda ”angriparstaten” Ryssland kan manipulera Ukrainas befolkningen och försvaga landet inifrån. Detta sa Zelenskyj i början av december.

Grottklostret Petjerskaklostret, som grundades på 1000-talet, är en symbol för Kiev och främsta helgedom för den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Under 1990-talet tog man hand om återuppbyggandet av klostrets huvudkyrka i barockstil Marie Insomnande-katedralen, som förstördes under andra världskriget. Denna katedral samt Refektoriekyrkan finner man i det så kallade över Lavra, när klosteranläggningens huvudingång. Det är framför allt nedre Lavra vid sluttningarna mot Dnjeprs västra strand som staten har arrenderat ut till kyrkan.

Abboten metropoliten Pavlos nu varnat Zelenskyj i ett öppet brev. Historien har visat att ˮförföljelser av den heliga ortodoxa kyrkan och avsakralisering av helgedomar för med sig problem och lidanden för inte bara dem som organiserar och deltar i så skändliga dåd och deras efterkommande, utan även för det land där detta sker.ˮ

Det nationella säkerhetsrådet beslöt för några veckor sedan att metropoliten Pavlos och andra av kyrkans biskopars tillgångar ska frysas på fem år. Vidare har dessa prelater förbjudits att ägna sig åt viss affärsverksamhet. De lär till exempel ha samarbetat med ryska ockupationsmyndigheter, ha propagerat för ”proryska narrativ” eller ha rättfärdigat Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

FN-organet Unesco förde år 1990 upp klippklostret samt Kievs Sankta Sofiakatedral på sin lista över världsarv. Även Sankta Sofiakatedralen tillhör staten. Men den får mycket sällan användas för gudstjänster. Vid flera nationella helgdagar ber presidenten där, tillsammans med representanter för olika religioner.

Kathpress 2022-12-29

Detta är en nyhetstext.