Ulf Jonsson 26 november: Med tanke på tron

Föreläsning: Med tanke på tron: en introduktion till fundamentalteologin

Datum och tid: måndag den 26 november klockan 19:00-20:30
Plats: Humanistiska teatern vid Campus Engelska parken, Uppsala.

Ulf Jonsson är professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för Signum. Han presenterar här sin nya bok i fundamentalteologi – ett ämne som är relativt okänt i Sverige.

Fundamentalteologin bearbetar de filosofiska förutsättningarna för (och implikationerna av) tron och diskuterar frågor som:

Är det möjligt att förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? 
Hur kan man förstå fenomen som religiösa upplevelser och uppenbarelser? 
Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud?

Fundamental­teologi är en hjälpvetenskap åt den systematiska teologin och behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin.

2004 utkom Ulf Jonsson med boken ”Med tanke på Gud” som är en mycket uppskattad introduktion till religionsfilosofin.

Efter föreläsningen serveras cider och chips och då blir också tillfälle till fortsatta samtal!

Alla är varmt välkomna!

Kvällen arrangeras av Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle som är ett samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet och Folkuniversitetet. 

Red. 2018-11-20