Ulf Jonsson: Gud – alltings yttersta grund?

Jesuitpater Ulf Jonsson, Signums chefredaktör, höll tisdagen den 28 januari ett föredrag för Filosoficirkeln i Lund på temat ”Gud- alltings yttersta grund?”. Föredraget är upplagt som en religionsfilosofisk föreläsning och kretsar kring frågan: ”Går det fortfarande i vår tid att på ett rationellt sätt tala om Gud som världens yttersta grund?” Med hjälp av den så kallade tillräckliga grundens princip argumenterar Ulf Jonsson här för att det är både meningsfullt och rationellt att tänka sig Gud som den yttersta grunden för allt som finns. I föredraget diskuteras vad som menas med begrepp som ”grund” och ”skapare” och en ny version av det så kallade kontingensargumentet för Guds existens, utarbetat av den amerikanske filosofen Alexander Pruss, presenteras.

Hela föreläsningen finns utlagd på nätet och kan ses på denna länk:

https://www.youtube.com/watch?v=CgKpFY6MnIo&feature=youtu.be

Red. 2014-02-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitpater Ulf Jonsson, Signums chefredaktör, höll tisdagen den 28 januari ett föredrag för Filosoficirkeln i Lund på temat ”Gud- alltings yttersta grund?”. Föredraget är upplagt som en religionsfilosofisk föreläsning och kretsar kring frågan: ”Går det fortfarande i vår tid att på ett rationellt sätt tala om Gud som världens yttersta grund?” Med hjälp av den så kallade tillräckliga grundens princip argumenterar Ulf Jonsson här för att det är både meningsfullt och rationellt att tänka sig Gud som den yttersta grunden för allt som finns. I föredraget diskuteras vad som menas med begrepp som ”grund” och ”skapare” och en ny version av det så kallade kontingensargumentet för Guds existens, utarbetat av den amerikanske filosofen Alexander Pruss, presenteras.

Hela föreläsningen finns utlagd på nätet och kan ses på denna länk:

https://www.youtube.com/watch?v=CgKpFY6MnIo&feature=youtu.be

Red. 2014-02-16