Unik intervju med påven Franciskus

img_0001I dag, fredag den 28 oktober, offentliggörs en lång intervju som Signums chefredaktör Ulf Jonsson har fått möjlighet att göra med påven Franciskus inför hans besök i Sverige. Intervjun gjordes i slutet av september i vardagsrummet i påvens bostad i Vatikanen.

Intervjun offentliggörs i dag i Rom på italienska klockan 14.30. Samtidigt publiceras den i en något nerkortad version på Dagens Nyheters hemsida (www.dn.se) på svenska och på engelska. Den fullständiga versionen av intervjun publiceras på svenska här på Signums hemsida i dag, fredag, klockan 18.00. Dagens Nyheter publicerar också intervjun i sin papperstidning i morgon, lördag. Hela intervjun kommer också att publiceras i nästa nummer av Signum, som utkommer på måndag, den 31 oktober.

Tyngdpunkten i intervjun ligger på frågor om ekumenik och de katolsk-lutherska relationerna. Påven appellerar i sin intervju för ett intensifierat ekumeniskt samarbete mellan lutheraner och katoliker, för att man ska närma sig målet – de kristnas synliga enhet. Men också en rad andra frågor behandlas i intervjun, till exempel frågan om de kristnas situation i Mellanöstern, ateism, religion och våld, liksom den katolska kyrkans roll i Sverige.

Den fullständiga versionen av intervjun med påven Franciskus på svenska publiceras här på Signums hemsida i dag klockan 18.00.

Red. 2016-10-28

 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/paven-jag-vill-komma-narmare-mina-broder-och-systrar-i-sverige/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/pavens-svenske-van-var-ett-stort-stod/

www.laciviltacattolica.it

https://www.dn.se/nyheter/sverige/pope-francis-in-a-unique-conversation/