Universitetslärare mötte påven i Madrid

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under sitt besök i Madrid under Världsungdomsdagarna talade påven Benedictus XVI inför drygt ett tusen församlade lärare och professorer i basilikan San Lorenzo in El Escorial, fredagen den 19 augusti. I sitt tal sade Benedictus XVI bland annat att man vinner kunskap först när man i kärlek är berörd av det man studerar: ”Vi kan inte få kunskap om något om vi inte är berörda av kärlek, och vi kan för övrigt inte heller älska något som inte förefaller vara rationellt”. Liknande tankegångar finns i påvens rundskrivelse Caritas in Veritate, utgiven på svenska som ”Kärlek i sanning” (Veritas förlag) från år 2009.

Vidare uppmanade påven lärarna till ödmjukhet. ”I undervisning och annat intellektuellt arbete, är ödmjukhet en viktig dygd, den skyddar oss från ytligheten som stänger dörren till sanningen”. Benedictus XVI poängterade också att undervisningen bör vara präglad av ett genuint sanningssökande: ”Unga människor behöver sanna förebilder, människor som är öppna för den absoluta sanningen i de olika grenarna av mänsklig kunskap”.

Hela talet går att läsa här!

Fredrik J Wängström

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under sitt besök i Madrid under Världsungdomsdagarna talade påven Benedictus XVI inför drygt ett tusen församlade lärare och professorer i basilikan San Lorenzo in El Escorial, fredagen den 19 augusti. I sitt tal sade Benedictus XVI bland annat att man vinner kunskap först när man i kärlek är berörd av det man studerar: ”Vi kan inte få kunskap om något om vi inte är berörda av kärlek, och vi kan för övrigt inte heller älska något som inte förefaller vara rationellt”. Liknande tankegångar finns i påvens rundskrivelse Caritas in Veritate, utgiven på svenska som ”Kärlek i sanning” (Veritas förlag) från år 2009.

Vidare uppmanade påven lärarna till ödmjukhet. ”I undervisning och annat intellektuellt arbete, är ödmjukhet en viktig dygd, den skyddar oss från ytligheten som stänger dörren till sanningen”. Benedictus XVI poängterade också att undervisningen bör vara präglad av ett genuint sanningssökande: ”Unga människor behöver sanna förebilder, människor som är öppna för den absoluta sanningen i de olika grenarna av mänsklig kunskap”.

Hela talet går att läsa här!

Fredrik J Wängström