Urbefolkning i filippinskt turistparadis hotad

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den filippinska ön Borocay är ett tursitparadis med stränder som hör till de vackraste i Sydostasien. Men den är också en plats för övergrepp och våld som drabbar urbefolkningen – folkgruppen Ati – på ön. Den katolska kyrkan på Filippinerna står vid folkgruppens sida och försvarar dess företrädesrätt, rättigheter och skyddar dess fortsatta existens. Det rapporterar ordföranden för Kommissionen av filippinska biskopar för urbefolkningen, biskop Sergio Utleg, till nyhetsbyrån Fides.

Den 22 februari mördades Dexter Condez som var ledare och talesperson för folkgruppen Ati på Borocay. Den lokala polisen har arresterat och åtalat Daniele Celestino, en säkerhetsvakt vi en hotellkedja på Borocay, för mordet.

I en intervju med Fides om detta mord kommenterar biskop Utleg: ”Detta är den typ av incidenter som illustrerar vad som pågår i det här området. På grund av omfattande marknadsföring gentemot turister drabbas folkgruppen Ati, som var först att befolka området, av hot och övergrepp samt berövas sina rättigheter. Deras land har ockuperats och målsättningen är att fördriva dem en gång för alla.”

”Som kyrka”, säger biskopen, ”befinner vi oss nära urbefolkningen genom apostoliska grupper, pastoral omsorg och social verksamhet i stiftet Kalibo. Vi försöker försvara deras rättigheter och skydda deras liv. De är våra bröder och systrar, oskyldiga och värnlösa och under hot av övergrepp. Incidenter som det nyligen begångna mordet drabbar även ledare för andra folkgrupper i landet, som till exempel på ön Mindanao. Vi står vid deras sida och vädjar till regeringen i Manila att skydda dessa folkgruppers värdighet och rättigheter.”

Folkgruppen Ati på ön Boracay består av omkring 2 000 invånare och de hävdar att de besitter ”förfädernas jordegendom”. De klagar över hur landskapet och miljön förstörs på grund att byggplaner som utländska företag har och som myndigheterna i landet stöttat.

I januari 2011 fick folkgruppen Ati två hektar av landet på ön Boracay klassificerad som ”förfädernas jordegendom” av regeringens Nationella kommissionen för urbefolkningen på Filippinerna. Detta ska jämföras med de tusen hektar som har fördelats till turistnäringen. Byggnation av offentliga anläggningar, vägar och privatbostäder har redan påbörjats. Saken rapporterades till den filippinska kongressen för två år sedan, men reaktioner har uteblivit.

Fides 2013-02-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den filippinska ön Borocay är ett tursitparadis med stränder som hör till de vackraste i Sydostasien. Men den är också en plats för övergrepp och våld som drabbar urbefolkningen – folkgruppen Ati – på ön. Den katolska kyrkan på Filippinerna står vid folkgruppens sida och försvarar dess företrädesrätt, rättigheter och skyddar dess fortsatta existens. Det rapporterar ordföranden för Kommissionen av filippinska biskopar för urbefolkningen, biskop Sergio Utleg, till nyhetsbyrån Fides.

Den 22 februari mördades Dexter Condez som var ledare och talesperson för folkgruppen Ati på Borocay. Den lokala polisen har arresterat och åtalat Daniele Celestino, en säkerhetsvakt vi en hotellkedja på Borocay, för mordet.

I en intervju med Fides om detta mord kommenterar biskop Utleg: ”Detta är den typ av incidenter som illustrerar vad som pågår i det här området. På grund av omfattande marknadsföring gentemot turister drabbas folkgruppen Ati, som var först att befolka området, av hot och övergrepp samt berövas sina rättigheter. Deras land har ockuperats och målsättningen är att fördriva dem en gång för alla.”

”Som kyrka”, säger biskopen, ”befinner vi oss nära urbefolkningen genom apostoliska grupper, pastoral omsorg och social verksamhet i stiftet Kalibo. Vi försöker försvara deras rättigheter och skydda deras liv. De är våra bröder och systrar, oskyldiga och värnlösa och under hot av övergrepp. Incidenter som det nyligen begångna mordet drabbar även ledare för andra folkgrupper i landet, som till exempel på ön Mindanao. Vi står vid deras sida och vädjar till regeringen i Manila att skydda dessa folkgruppers värdighet och rättigheter.”

Folkgruppen Ati på ön Boracay består av omkring 2 000 invånare och de hävdar att de besitter ”förfädernas jordegendom”. De klagar över hur landskapet och miljön förstörs på grund att byggplaner som utländska företag har och som myndigheterna i landet stöttat.

I januari 2011 fick folkgruppen Ati två hektar av landet på ön Boracay klassificerad som ”förfädernas jordegendom” av regeringens Nationella kommissionen för urbefolkningen på Filippinerna. Detta ska jämföras med de tusen hektar som har fördelats till turistnäringen. Byggnation av offentliga anläggningar, vägar och privatbostäder har redan påbörjats. Saken rapporterades till den filippinska kongressen för två år sedan, men reaktioner har uteblivit.

Fides 2013-02-28