Urbefolkningens representanter i Kanada kräver mer än bara ord

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter påvens offentliga ursäkt för de 150 000 barn som tvångsassimilerades inom ramarna för landets residential schools har ledande företrädare för Kanadas urbefolkning nu riktat ytterligare krav mot den katolska kyrkan. Enligt kanadensisk media uppfattar de olika stammarnas äldste och det kanadensiska internatsystemets offer Franciskus sorg som uppriktig, men nu infinner sig frågan vad som kommer att ske härnäst.

George Arcand, som är storhövding inom landets så kallade First nations, menade att Franciskus hade bett om ursäkt ”med hög röst och med stor tydlighet”, men att det i nuläget inte finns några konkreta löften. Än så länge har kyrkan till exempel inte lovat att återlämna artefakter som tillhör urbefolkningen. Dessutom, fortsatte Arcand, har man precis som tidigare har man heller inte fått tillgång till kyrkans arkiv för att kunna identifiera förövare och offer.

Däremot har påvens löfte om att genomföra en historisk undersökning av kyrkans roll inom Kanadas så kallade residential schools mötts av gillande hos urbefolkningen. Men en sådan måste emellertid genomföras av en oberoende kommission, menade hövding Tony Alexis som till hör Nakota Sioux First Nation.

Urbefolkningens krav berör även vissa påvliga bullor från 1400-talet som man menar banade väg för européernas kolonisering av Amerika och urbefolkningens undertryckande. De flesta inom dessa grupper är överens om att påven behöver ta avstånd från dessa skrivelser.

Kathpress 2022-07-27

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter påvens offentliga ursäkt för de 150 000 barn som tvångsassimilerades inom ramarna för landets residential schools har ledande företrädare för Kanadas urbefolkning nu riktat ytterligare krav mot den katolska kyrkan. Enligt kanadensisk media uppfattar de olika stammarnas äldste och det kanadensiska internatsystemets offer Franciskus sorg som uppriktig, men nu infinner sig frågan vad som kommer att ske härnäst.

George Arcand, som är storhövding inom landets så kallade First nations, menade att Franciskus hade bett om ursäkt ”med hög röst och med stor tydlighet”, men att det i nuläget inte finns några konkreta löften. Än så länge har kyrkan till exempel inte lovat att återlämna artefakter som tillhör urbefolkningen. Dessutom, fortsatte Arcand, har man precis som tidigare har man heller inte fått tillgång till kyrkans arkiv för att kunna identifiera förövare och offer.

Däremot har påvens löfte om att genomföra en historisk undersökning av kyrkans roll inom Kanadas så kallade residential schools mötts av gillande hos urbefolkningen. Men en sådan måste emellertid genomföras av en oberoende kommission, menade hövding Tony Alexis som till hör Nakota Sioux First Nation.

Urbefolkningens krav berör även vissa påvliga bullor från 1400-talet som man menar banade väg för européernas kolonisering av Amerika och urbefolkningens undertryckande. De flesta inom dessa grupper är överens om att påven behöver ta avstånd från dessa skrivelser.

Kathpress 2022-07-27

Detta är en nyhetstext.