USA:s biskopar kräver ett stopp för militärt angrepp

USA:s president får, även inom sitt eget land, stark kritik för sina planer på ett militärt angrepp mot den syriska al-Assad-regimen. USA:s biskopar vände sig redan den gångna helgen i ett öppet brev till utrikesminister John Kerry med krav på ett vapenstillestånd. Politiska förhandlingar är den enda tänkbara lösningen för Syrien, enligt biskop Richard E. Pates [se foto], som undertecknat brevet. Pates är den som inom USA:s biskopskonferens leder kommittén för rättvisa och fred (Justitia et Pax).

Samtidigt som biskoparna uttrycker sin avsky för det ”gräsliga angreppet med kemvapen” uppmanar de till ett stopp för en ny ”väpnad konflikt” genom det militära angrepp som USA eftersträvar. Endast genom möte och dialog är det möjligt att väcka hoppet om en lösning på Syrienfrågan, men aldrig genom en väpnad konflikt, fastslår biskoparna.

USA borde tillsammans med andra regeringar anstränga sig för att vapnen tystnar i Syrien så att hela befolkningen får en framtid, där mänskliga rättigheter och religionsfrihet respekteras. Vägen dit går dock genom ”uppriktiga och ärliga förhandlingar, opartiskt och neutralt humanitärt bistånd liksom genom uppbyggnad av ett samhälle, där alla medborgare – även kristna och andra minoriteter – får sina rättigheter tillgodosedda, heter det i uttalandet.

Även den filippinska biskopskonferensen uttalade sig i måndags för förhandlingar i stället för en väpnad insats. De krävde i ett uttalande ett ”slut på blodspillan och våldet i det plågade landet” och inbjöd alla stiften att ansluta sig till den världsvida fredsbönen den 7 september, som påven Franciskus tagit initiativ till.

Hur denna bönevaka skulle kunna utformas har under tiden redan de italienska biskoparna lämnat förslag till. På listan som den liturgiska kommissionen presenterade i måndags återfinns bibelställen, en längre eukaristisk tillbedjan, en botliturgi, en förbön för freden vid söndagsmässan liksom även rosenkransbön och en uppmaning till fasta.

Kathpress 2013-09-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s president får, även inom sitt eget land, stark kritik för sina planer på ett militärt angrepp mot den syriska al-Assad-regimen. USA:s biskopar vände sig redan den gångna helgen i ett öppet brev till utrikesminister John Kerry med krav på ett vapenstillestånd. Politiska förhandlingar är den enda tänkbara lösningen för Syrien, enligt biskop Richard E. Pates [se foto], som undertecknat brevet. Pates är den som inom USA:s biskopskonferens leder kommittén för rättvisa och fred (Justitia et Pax).

Samtidigt som biskoparna uttrycker sin avsky för det ”gräsliga angreppet med kemvapen” uppmanar de till ett stopp för en ny ”väpnad konflikt” genom det militära angrepp som USA eftersträvar. Endast genom möte och dialog är det möjligt att väcka hoppet om en lösning på Syrienfrågan, men aldrig genom en väpnad konflikt, fastslår biskoparna.

USA borde tillsammans med andra regeringar anstränga sig för att vapnen tystnar i Syrien så att hela befolkningen får en framtid, där mänskliga rättigheter och religionsfrihet respekteras. Vägen dit går dock genom ”uppriktiga och ärliga förhandlingar, opartiskt och neutralt humanitärt bistånd liksom genom uppbyggnad av ett samhälle, där alla medborgare – även kristna och andra minoriteter – får sina rättigheter tillgodosedda, heter det i uttalandet.

Även den filippinska biskopskonferensen uttalade sig i måndags för förhandlingar i stället för en väpnad insats. De krävde i ett uttalande ett ”slut på blodspillan och våldet i det plågade landet” och inbjöd alla stiften att ansluta sig till den världsvida fredsbönen den 7 september, som påven Franciskus tagit initiativ till.

Hur denna bönevaka skulle kunna utformas har under tiden redan de italienska biskoparna lämnat förslag till. På listan som den liturgiska kommissionen presenterade i måndags återfinns bibelställen, en längre eukaristisk tillbedjan, en botliturgi, en förbön för freden vid söndagsmässan liksom även rosenkransbön och en uppmaning till fasta.

Kathpress 2013-09-03