USA:s biskopar kräver hårdare vapenkontroll

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i USA har i samband med julhelgen gått ut och krävt en striktare kontroll av vapeninnehav. Det är den katolska nyhetsbyrån CNS som meddelar att ordförandena för tre olika kommissioner i den amerikanska katolska biskopskonferensen i ett gemensamt uttalande nu kräver strängare vapenkontroll och dessutom en grundlig utredning om hur människor påverkas av våldsskildringar på film, tv och genom andra medier. Uttalandet kommer som en respons på skolskjutningen den 14 december vid Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, där 26 personer dödades.

I biskoparnas nya uttalande heter det: ”Den tragedi som ägt rum har givit upphov till diskussioner om vad vi kan göra på det nationella planet för att främja en kultur som skyddar de oskyldiga och mest sårbara bland oss. Det är dags för oss att förnya en livets kultur i vårt samhälle.”

Uttalandet framfördes av biskoparna Stephen E. Blaire (Stockton, California), John C. Wester (Salt Lake City, Utah) och Kevin C. Rhoades (Fort Wayne-South Bend, Indiana).

I uttalandet heter det vidare: ”Det är i dag alltför lätt att få tag på handeldvapen” och man citerar sedan ett officiellt dokument från det påvliga rådet Justitia et Pax från år 2006 där det heter ”att inskränka möjligheterna att köpa handeldvapen kan förvisso inte betraktas som en inskränkning av någons mänskliga rättigheter”. Genom att på detta sätt citera ett officiellt dokument från Vatikanen vill de amerikanska biskoparna sätta tyngd bakom sitt ställningstagande. I USA är dessa frågor mycket kontroversiella och biskoparna lär kunna räkna med kritik från den inflytelserika lobbygruppen National Rifle Association för sitt uttalande.

Biskoparna stödde sig i sitt uttalande också på ett dokument som den amerikanska biskopskonferensen publicerat år 2000, ”Responsibility, Rehabilitation and Restoration: A Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice.”

CNS / Kathpress 2012-12-26

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i USA har i samband med julhelgen gått ut och krävt en striktare kontroll av vapeninnehav. Det är den katolska nyhetsbyrån CNS som meddelar att ordförandena för tre olika kommissioner i den amerikanska katolska biskopskonferensen i ett gemensamt uttalande nu kräver strängare vapenkontroll och dessutom en grundlig utredning om hur människor påverkas av våldsskildringar på film, tv och genom andra medier. Uttalandet kommer som en respons på skolskjutningen den 14 december vid Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, där 26 personer dödades.

I biskoparnas nya uttalande heter det: ”Den tragedi som ägt rum har givit upphov till diskussioner om vad vi kan göra på det nationella planet för att främja en kultur som skyddar de oskyldiga och mest sårbara bland oss. Det är dags för oss att förnya en livets kultur i vårt samhälle.”

Uttalandet framfördes av biskoparna Stephen E. Blaire (Stockton, California), John C. Wester (Salt Lake City, Utah) och Kevin C. Rhoades (Fort Wayne-South Bend, Indiana).

I uttalandet heter det vidare: ”Det är i dag alltför lätt att få tag på handeldvapen” och man citerar sedan ett officiellt dokument från det påvliga rådet Justitia et Pax från år 2006 där det heter ”att inskränka möjligheterna att köpa handeldvapen kan förvisso inte betraktas som en inskränkning av någons mänskliga rättigheter”. Genom att på detta sätt citera ett officiellt dokument från Vatikanen vill de amerikanska biskoparna sätta tyngd bakom sitt ställningstagande. I USA är dessa frågor mycket kontroversiella och biskoparna lär kunna räkna med kritik från den inflytelserika lobbygruppen National Rifle Association för sitt uttalande.

Biskoparna stödde sig i sitt uttalande också på ett dokument som den amerikanska biskopskonferensen publicerat år 2000, ”Responsibility, Rehabilitation and Restoration: A Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice.”

CNS / Kathpress 2012-12-26