Katolska kyrkan kritiserar USA:s Irak-politik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Genom ett offentligt uttalande av ordföranden för USA:s katolska biskopskonferens, kardinalen i Chicago, Francis George, kritiserar nu katolska kyrkans biskopar i USA i oväntat tydliga ordalag den amerikanska regeringen för att den inte har tagit sitt ansvar för utvecklingen i Irak. Uttalandet kommer efter terrorattacken på den syrisk-katolska katedralen i Bagdad förra söndagen, då 58 personer miste livet. I uttalandet kritiseras USA:s invasion i Irak och USA:s fortsatta hantering av situationen i Irak. Här följer de amerikanska katolska biskoparnas uttalande i sin helhet:

Den 31 oktober ägde en attack rum mot den syrisk-katolska katedralen i Bagdad, som dödade 58 och skadade 75 personer. Händelsen har chockerat den katolska gemenskapen och alla människor av god vilja. Vi vill med påven Benedictus XVI uttrycka vår djupa sorg över detta barbariska våld och skänker våra innerliga böner för offren, deras familjer och för kyrkan och folket i Irak.

Under den senaste biskopssynoden i Rom om Mellanöstern, talade biskoparna från Irak om den farliga situationen för kristna och andra minoriteter i landet. De påminde om kidnappningar, bombningar av kyrkor, skolor och annan egendom som används av kristna, hoten mot kristna som driver företag och även om mordet på ärkebiskop Rahho och andra präster som blivit kidnappade. Tillsammans med den senaste attacken visar allt detta på en skrämmande brist på grundläggande säkerhet och trygghet i landet. Många kristna har tvingats lämna sina hem eller har flytt utomlands för att söka säkerhet. Få av dem räknar med att kunna återvända till Irak inom en närmare framtid. Biskopssynoden i Rom uppmanade det internationella samfundet att hjälpa Irak att ”sätta stopp för konsekvenserna av ett dödligt krig och återupprätta säkerheten i landet…”

USA bär ansvaret för att arbeta effektivt tillsammans med den irakiska regeringen för att hejda våldet. Vår biskopskonferens framförde allvarliga moraliska betänkligheter mot USA:s  invasion i Irak redan innan den genomfördes och vi har senare efterlyst ett ansvarsfullt överlämnande av makten till en ny politisk ledning i landet. Medan vi välkomnade slutet av det USA-ledda kriget i Irak, delar vi de irakiska biskoparnas oro över att USA har misslyckats med att hjälpa irakierna att frammana en politisk vilja och konkreta sätt för att skydda livet för alla landets medborgare, särskilt de kristna och andra utsatta minoriteter, och för att flyktingar och fördrivna personer ska kunna återvända till sina hem säkert. Efter att ha invaderat Irak har den amerikanska regeringen en moralisk skyldighet att inte överge de irakier som nu inte längre kan försvara sig.

Vid avslutningen av biskopssynoden sade påven, ”Freden är möjlig. Freden är brådskande. Fred är en nödvändig förutsättning för ett värdigt liv för individer och samhället. ”

Vi erbjuder våra böner och vår solidaritet med de lidande kristna i Irak i denna oroliga tid präglad av ett fruktansvärt våld. Vi står vid biskoparnas sida, vid kyrkans sida och vid det irakiska folkets sida i deras strävan efter större säkerhet, frihet och skydd. Vi uppmanar USA att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa Irak att skydda sina medborgare, särskilt de mest utsatta.

Red., 2010-11-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Genom ett offentligt uttalande av ordföranden för USA:s katolska biskopskonferens, kardinalen i Chicago, Francis George, kritiserar nu katolska kyrkans biskopar i USA i oväntat tydliga ordalag den amerikanska regeringen för att den inte har tagit sitt ansvar för utvecklingen i Irak. Uttalandet kommer efter terrorattacken på den syrisk-katolska katedralen i Bagdad förra söndagen, då 58 personer miste livet. I uttalandet kritiseras USA:s invasion i Irak och USA:s fortsatta hantering av situationen i Irak. Här följer de amerikanska katolska biskoparnas uttalande i sin helhet:

Den 31 oktober ägde en attack rum mot den syrisk-katolska katedralen i Bagdad, som dödade 58 och skadade 75 personer. Händelsen har chockerat den katolska gemenskapen och alla människor av god vilja. Vi vill med påven Benedictus XVI uttrycka vår djupa sorg över detta barbariska våld och skänker våra innerliga böner för offren, deras familjer och för kyrkan och folket i Irak.

Under den senaste biskopssynoden i Rom om Mellanöstern, talade biskoparna från Irak om den farliga situationen för kristna och andra minoriteter i landet. De påminde om kidnappningar, bombningar av kyrkor, skolor och annan egendom som används av kristna, hoten mot kristna som driver företag och även om mordet på ärkebiskop Rahho och andra präster som blivit kidnappade. Tillsammans med den senaste attacken visar allt detta på en skrämmande brist på grundläggande säkerhet och trygghet i landet. Många kristna har tvingats lämna sina hem eller har flytt utomlands för att söka säkerhet. Få av dem räknar med att kunna återvända till Irak inom en närmare framtid. Biskopssynoden i Rom uppmanade det internationella samfundet att hjälpa Irak att ”sätta stopp för konsekvenserna av ett dödligt krig och återupprätta säkerheten i landet…”

USA bär ansvaret för att arbeta effektivt tillsammans med den irakiska regeringen för att hejda våldet. Vår biskopskonferens framförde allvarliga moraliska betänkligheter mot USA:s  invasion i Irak redan innan den genomfördes och vi har senare efterlyst ett ansvarsfullt överlämnande av makten till en ny politisk ledning i landet. Medan vi välkomnade slutet av det USA-ledda kriget i Irak, delar vi de irakiska biskoparnas oro över att USA har misslyckats med att hjälpa irakierna att frammana en politisk vilja och konkreta sätt för att skydda livet för alla landets medborgare, särskilt de kristna och andra utsatta minoriteter, och för att flyktingar och fördrivna personer ska kunna återvända till sina hem säkert. Efter att ha invaderat Irak har den amerikanska regeringen en moralisk skyldighet att inte överge de irakier som nu inte längre kan försvara sig.

Vid avslutningen av biskopssynoden sade påven, ”Freden är möjlig. Freden är brådskande. Fred är en nödvändig förutsättning för ett värdigt liv för individer och samhället. ”

Vi erbjuder våra böner och vår solidaritet med de lidande kristna i Irak i denna oroliga tid präglad av ett fruktansvärt våld. Vi står vid biskoparnas sida, vid kyrkans sida och vid det irakiska folkets sida i deras strävan efter större säkerhet, frihet och skydd. Vi uppmanar USA att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa Irak att skydda sina medborgare, särskilt de mest utsatta.

Red., 2010-11-05