USA:s biskopar kritiska mot Biden

Då den förste katoliken i Vita Huset sedan John F. Kennedy ännu inte tillträtt sitt ämbete, höjde ordföranden i den amerikanska biskopskonferensen ett manande pekfinger. Valet av Joe Biden ”erbjuder vissa chanser, men även utmaningar”, sade José Horacio Gómez, när biskoparna avslutade sitt första virtuella höstmöte på tisdagen. Några av den tillträdande presidentens politiska ställningstaganden, bland andra temat om abort skapar ”en svår och komplex situation för kyrkan” fastslog ordföranden i biskopskonferensen. Som bekännande katolik skapar Biden därmed ”förvirring bland de troende om vad kyrkan lär i denna fråga”, enligt ärkebiskopen av Los Angeles.

Biden är personligen abortmotståndare och vill överlåta åt kvinnan att avgöra avbrytandet om en graviditet. ”När katolska politiker understödjer rätten till abort, skapar det bara ytterligare problem”, underströk Gómez. Ärkebiskopen framhöll att demokraten avvisade den så kallade ”Hyde Amendment”. Det förbjuder varje bruk av federala skattemedel för avbrytande av graviditet. Därtill kritiserade Gomez Bidens stöd för domstolsutslaget i processen ”Roe versus Wade”, i vilken Högsta domstolen fastslagit att avbrytande av en graviditet var en privatsak.

Biskopskonferensens ordförande tog förhoppningsfullt upp Bidens politiska syn på invandring, fattigdom, dödsstraff och klimatförändring, samt motståndet mot rasism. Frågan om rätten till abort hade emellertid prioritet bland biskoparna, sade Gomez. Biskopskonferensen hade också ett kritiskt öga mot den ojämlika behandlingen av katolska skolor, eller ”Equality Act” gällande lagen om jämställdhet.

En nyligen tillsatt arbetsgrupp skall befatta sig med alla frågor rörande valet av Joe Biden, kungjorde Gomez. Till ordförande i denna ”working group” har utsetts ställföreträdande ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop Allen Vigneron av Detroit.

Ärkebiskop Gomez’ skarpa ton i slutet på den två dagar långa konferensen kom överraskande, eftersom han var en av kyrkans representanter som lyckönskat Biden för segern i valet. Hans yttrande kan förklaras av den amerikanska biskopskonferensens konservativa majoritet. Flera av hans ämbetsbröder har grälat tydligt om den politiska vändningen i Washington. Biskopen av Knoxville, Tennessee, Richard F. Stika, gick till och med så långt att tvivlade på Bidens seger. ”Valet är ännu inte avgjort”, twittrade han. Bidens inställning till abort kallade han ”den ultimativa barnmisshandeln”.

Kathpress 2020-11-18

Detta är en nyhetstext.