USA:s representanthus: IS bedriver folkmord på kristna

Representanthuset, den andra kammaren i USA:s kongress, röstade i måndags för en resolution om att förklara att det som terrororganisationen IS utsätter kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern för, är ett folkmord. Förslaget hade ursprungligen lagts fram gemensamt av demokraten Anna Eshoo från Kalifornien och republikanen Jeff Fortenberry från Nebraska.

Resolutionen fastslår att ”förövare av illdåd mot kristna, yezidier, turkmener, kurder och andra minoriteter i Mellanöstern på grund av deras religion eller etnicitet, är skyldiga till folkmord” liksom att ”var och en som på något sätt stöder förövarna är skyldiga likaså”. Förslaget gick igenom efter en omröstning där 393 ledamöter röstade ja och ingen röstade nej. Beslutet kom några dagar före den tidsfrist senare denna vecka, vilken sedan tidigare gäller för det amerikanska utrikesdepartementet att presentera en officiell deklaration från Obama-administrationen angående hur läget i Mellanöstern folkrättsligt ska beskrivas.

Ordföranden för den katolska biskopskonferensen i USA, ärkebiskop Joseph Kurz av Louisville, uppmanade efter representanthusets beslut landets katoliker att skriva under ett upprop till utrikesdepartementet som uppmanar regeringen att ställa sig bakom representanthusets resolution [länk här].

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån AP kan utrikesdepartementets slutliga ställningstagande bli försenat eftersom alla folkrättsliga aspekter av ett erkännande av folkmord ännu inte är utredda. Förespråkarna av ett sådant officiellt erkännande påpekar att dess viktigaste betydelse inte är juridisk för enskilda länder som ställer sig bakom det, utan moralisk och att det slutligen uppmanar Förenta Nationerna och dess säkerhetsråd att agera i enlighet med FN:s konvention om folkmord från 1948. Där definieras folkmord som ”handlingar som begås med syftet att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk eller religiös grupp”, genom exempelvis mord, tortyr, massdeporteringar och alla andra förhållanden vilkas avsikt är att åstadkomma ett utplånande av en folkgrupp.

Om USA formellt, det vill säga slutligen via regeringen, förklarar IS övergrepp som folkmord skulle det vara ett viktigt stöd till det beslut som Europaparlamentet fattade i början av februari [på initiativ från bland annat svenske europaparlamentarikern Lars Adaktusson – övers. anm.] och öka pressen på FN:s säkerhetsråd att agera, genom att bland annat involvera den internationella krigsförbrytartribunalen. Detta skulle göra det möjligt för förövare att ställas inför rätta för brott mot internationell lag.

Catholic News Agency, 2016-03-14