Utbildning en lyx för barn i krigsområden

Barn i krigsområden är i desperat behov av utbildning men våldet och bristen på pengar innebär att ett så stort antal som 24 miljoner barn i krigs- och konfliktområden runt om i världen helt saknar möjlighet att gå i grundskola, enligt en ny rapport från FN-organet UNICEF. Detta motsvarar nära en fjärdedel av de drygt 109 miljoner barn mellan 6 och 15 år som bor i de 22 länder mest påverkade av väpnade konflikter.

Enligt rapporten finns den högsta andelen barn som inte får gå i skola i Sydsudan, där det rör sig om mer än hälften (51 procent) av barn i skolåldern. Därefter följer Niger med 47 procent, Sudan med 41 procent och Afghanistan med 40 procent. Eftersom det är svårt att samla in information om alla barn i krigsområden kan dessa siffror vara högre.

jo-bourne-300x200”Utbildning hjälper dem inte bara att kunna skaffa sig en bättre framtid utan skyddar dem också från faror som annars möter barn i krigszoner”, sade Jo Bourne, utbildningschef vid UNICEF i ett uttalande i samband med att rapporten publicerades den 12 januari. ”När dessa barn inte går i skola löper de en större risk att utsättas för övergrepp, utnyttjande och tvångsrekrytering till olika väpnade förband”, fortsatte hon. Många av barnen i dessa områden tvingas vara med om förstörelse av deras hem och om hur vänner och familjemedlemmar dör. Om de inte får gå i skola saknas helt grund för stabilitet i vardagslivet för många.

”Om de inte får lära sig ens elementär läsning och räkning riskerar de helt att förlora sin framtid och därmed bli utan möjlighet att bidra till sina samhällen som vuxna”, sade Bourne vidare i sitt uttalande. Utbildning, däremot, ”utrustar långsiktigt barnen med kunskap och färdigheter för att kunna återuppbygga sina hemländer när konflikterna en dag är över, medan den i det korta perspektivet ger dem stabilitet och struktur för att kunna uthärda att leva med krigets och våldets trauman.”

UNICEF hävdar i rapporten att om utbildning av dessa barn inte får högsta prioritet riskerar världen att få en generation av barn i konfliktområden som växer upp utan de färdigheter som behövs för att kunna bygga upp dessa länder och ekonomier, vilket i sin tur kan komma att förvärra en redan desperat situation för miljontals människor. Analysen visar att utbildning fortsätter vara en av de sektorer inom humanitärt arbete som har svårast att finna finansiering. Utbildningsbehoven för flyktingbarn från Sydsudan i Uganda, exempelvis, saknar helt finansiering till 89 procent.

Catholic News Agency, 2016-01-14