Uttalande om kolonialhistorien tar form

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter i medier arbetar Kanadas biskopar och Vatikanen på ett uttalande angående den så kallade ”upptäckardoktrinen” (Doctrine of Discovery). Under denna rubrik diskuteras just nu hur påvarna tidigare har legitimerat Europas erövringar från och med slutet av 1400-talet. Under onsdagskvällen citerade kanadensiska medier en talesperson som tillhör påvens reseorganisatörer.

Enligt dessa uppgifter arbetar Kanadas biskopar, Vatikanen och experter ”som har arbetat med sådana frågor” på ”ett nytt kyrkligt uttalande”. Visserligen besitter de påvliga dokument som man kritiserar ”ingen juridisk eller moralisk auktoritet”. Men likväl förstår man ”önskan att lyfta fram dessa texter, medge den inverkan som de har haft och därigenom ta tillbaka de idéer som de sammankopplas med”, förklarade talespersonen Laryssa Waler.

Med begreppet ”upptäckardoktrinen” åsyftas ett religiöst inspirerat kolonialiseringsmedvetande och rättsuppfattning som växte fram därur, vilken europeiska erövrare och senare även koloniala regeringar använde sig av för att tränga undan ursprungsbefolkningen, frånta dem deras rättigheter och ta över deras land.

Startpunkten för ”upptäckardoktrinens” senare utveckling utgörs framför allt av påven Alexander VI:s dokument, så kallade ”bullor” (1492–1503). Efter att Christopher Columbus hade återvänt från Amerika gav Alexander VI katolska härskare fullmakt att erövra de icke-kristna länder som de upptäckte, att missionera där och att lägga beslag på dess invånares egendom.

Under den följande kolonialhistorien fann detta tänkande sin väg in i politik och lagstiftning även i icke-katolska länder. Den påverkade beslut inom USA:s och Kanadas högsta domstolar. Enligt experter utgör detta tänkande fortfarande ett fundament för kanadensisk lagstiftning och förhindrar att de som tillhör ursprungsbefolkningen får sina rättigheter. Därför, menar man, måste påven uttryckligen återkalla Alexander VI:s bullor och liknande skrifter.

Kathpress 2022-07-28

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter i medier arbetar Kanadas biskopar och Vatikanen på ett uttalande angående den så kallade ”upptäckardoktrinen” (Doctrine of Discovery). Under denna rubrik diskuteras just nu hur påvarna tidigare har legitimerat Europas erövringar från och med slutet av 1400-talet. Under onsdagskvällen citerade kanadensiska medier en talesperson som tillhör påvens reseorganisatörer.

Enligt dessa uppgifter arbetar Kanadas biskopar, Vatikanen och experter ”som har arbetat med sådana frågor” på ”ett nytt kyrkligt uttalande”. Visserligen besitter de påvliga dokument som man kritiserar ”ingen juridisk eller moralisk auktoritet”. Men likväl förstår man ”önskan att lyfta fram dessa texter, medge den inverkan som de har haft och därigenom ta tillbaka de idéer som de sammankopplas med”, förklarade talespersonen Laryssa Waler.

Med begreppet ”upptäckardoktrinen” åsyftas ett religiöst inspirerat kolonialiseringsmedvetande och rättsuppfattning som växte fram därur, vilken europeiska erövrare och senare även koloniala regeringar använde sig av för att tränga undan ursprungsbefolkningen, frånta dem deras rättigheter och ta över deras land.

Startpunkten för ”upptäckardoktrinens” senare utveckling utgörs framför allt av påven Alexander VI:s dokument, så kallade ”bullor” (1492–1503). Efter att Christopher Columbus hade återvänt från Amerika gav Alexander VI katolska härskare fullmakt att erövra de icke-kristna länder som de upptäckte, att missionera där och att lägga beslag på dess invånares egendom.

Under den följande kolonialhistorien fann detta tänkande sin väg in i politik och lagstiftning även i icke-katolska länder. Den påverkade beslut inom USA:s och Kanadas högsta domstolar. Enligt experter utgör detta tänkande fortfarande ett fundament för kanadensisk lagstiftning och förhindrar att de som tillhör ursprungsbefolkningen får sina rättigheter. Därför, menar man, måste påven uttryckligen återkalla Alexander VI:s bullor och liknande skrifter.

Kathpress 2022-07-28

Detta är en nyhetstext.