Vad lär oss katolsk sociallära om sexuella trakasserier?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Denna krönika är skriven av Brianne Jacobs och publicerades på jesuiternas tidskrift America den 5 december 2017.

Hörnstenen i katolsk sociallära är försvaret av människans värdighet. Varje människa har en medfödd och oändlig värdighet given av Gud. Varje handling i och från samhället kan menas vara rätt eller orätt, god eller syndfull, beroende på om den upprätthåller denna värdighet, inneboende i det mänskliga livet, eller ej. Här ges tre skäl till att sexuella trakasserier bryter mot katolsk sociallära. 

Sexuella trakasserier är en kränkning av mänsklig värdighet

Sexuella trakasserier kränker värdigheten hos den som blir trakasserad. Till den som är ett offer för en sådan handling, signaleras att personens värde inte baseras på värdigheten som person, utan på den roll personen sexuellt spelar, utan eget medgivande, för den som trakasserar. Det är förminskande, och reducerar den utsatta från person till ett objekt som kan användas. Sund sexualitet innebär tvärtom att värdighet och medverkan erkänns inom den sårbara lusten.

Det finns ett spektrum av handlingar som alla är trakasserier. Det är skillnad på sådant tafsande som Al Franken gjort sig skyldig till och att låsa in sig med sitt offer och begå övergrepp som Matt Lauer [här hänvisas till två uppmärksammade fall i USA, övers. anm.]. Men allt på skalan sänder samma signal: Jag har makten att trycka ner dig, makten att göra dig till det objekt jag åtrår. Det är fasansfullt och förödmjukande.

I tonåren skrattade jag när det hände mig, när jag kände skräcken och förödmjukelsen. Jag trodde att någonting var fel på ­mig som var så spänd. Vi lever i ett samhälle som säger till kvinnor och flickor att den värdighet som får oss att spjärna emot när vi görs till sexuella objekt på något sätt gör oss galna eller elaka. De sociala normerna som gäller för kvinnor stödjer kränkningen av vår mänskliga värdighet. Dessa normer ger oss den skadliga tron att vi är som mest fullvärdiga som människor när vi behandlas som sexuella objekt.

Sexuella trakasserier är en kränkning av människans delaktighet

Principen om mänsklig värdighet i katolsk sociallära står sida vid sida med idén om solidaritet. Den mänskliga värdigheten garanteras av samhället. Vi tänker ofta på detta i termer av det allmänna bästa: tanken att varje människa har rätt att få från samhället vad som är nödvändigt för att upprätthålla värdigheten. Vatten, utbildning och hälsovård är exempel på sådant som katolsk sociallära räknar till dessa nödvändigheter.

Men katolsk sociallära erbjuder också en mindre omtalad och mer revolutionerande aspekt av solidariteten än det allmänna bästa: delaktighet. Delaktighet handlar om varje människas rätt att bidra till samhället som en del av sin värdighet. Med andra ord har man inte bara rätt att få vad man behöver; för att värdigheten ska vara levd till fyllest måste man också ha möjligheten att ge. Därmed inte sagt att alla måste vara sjuksköterska eller socialarbetare. Det säger helt enkelt att mänsklig värdighet blomstrar när var och en kan delta i samhället, oavsett om det är som servitör eller byggare eller bankir.

Sexuella trakasserier kan drabba var som helst: på väg längs en gata, hemma eller på Internet. Den uppgörelse som vi ser nu, sker dock på jobbet. I en studie gjord av nättidskriften Gender&Society (tidskrift för organisationen Sociologists for Women and Society) visade att 80 procent av studiens kvinnliga deltagare som rapporterat antingen oönskad beröring eller en kombination av andra sorters trakasserier också bytte jobb mindre än två år efter händelsen.

Detta ger oss ett svar på frågan varför sexuella trakasserier förekommer. På arbetsplatsen är sexuella trakasserier egentligen inte en fråga om sex. Den manliga sexualitetens naturliga uttryck är inte våldsamt. Skälet till att män på arbetsplatsen uttrycker sexualiteten genom våld är att kvinnor är ett hot mot den manliga dominansen. Målet är att skrämma kvinnor och påminna dem om exakt var de står i maktstrukturen. Genom att ta ifrån kvinnor deras mänsklighet, tar männen tillbaka dominansen på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier är en kränkning av arbetets värdighet

Katolsk sociallära menar att arbetet i sig har en värdighet. Det betyder inte att du behöver göra någonting prestigefullt, snarare tvärtom. Det betyder att vad du än gör för att delta – lagar bilar eller datorer, lär lågstadiebarn att läsa eller leder affärsmöten, städar kontor eller utför kirurgi – så ska du kunna utföra ditt arbete med värdighet. En arbetsgivare ska garantera acceptabla arbetstider, tillhandahålla en säker arbetsmiljö och betala en rättvis lön som kan försörja en familj. Värdigt arbete ger en person möjlighet att delta och blomstra.

Rubrikerna i nyheterna om sexuella trakasserier har mest handlat om kvinnor som huvudsakligen är vita och arbetar i elitkretsar: prestigefyllda nyhetsredaktioner, filmproduktionsbolag och politiska sammanhang. Många av dessa kvinnor hade möjligheten att lämna sina jobb. Medan det är ett brott mot katolsk sociallära när kvinnor trakasseras ut ur delaktigheten, är det fortfarande ett privilegium att kunna välja att inte delta.

För de fattiga, särskilt de som arbetar i tjänstindustri, handel, restaurang eller hemarbete som städning och barnavård, finns inga möjligheter att lämna en anställning. Denna sorts arbete, ofta i mindre sammanhang som är sämre reglerade, är hårt drabbat av sexuella övergrepp. Arbetet utförs ofta av färgade kvinnor, kvinnor vars kroppar historiskt sett öppet har behandlats som sexuell egendom – en djupgående och pågående kränkning av mänsklig värdighet. I mötet mellan denna historiska och politiska verklighet, frodas idag sexuella övergrepp. Städerskan på hotellet kanske inte hotar inte någons jobb, men behöver ändå bli groteskt påmind om sin plats, medan den som trakasserar påminner sig själv att makten att ta för sig definierar hans mänsklighet och position i världen. 

Att namnge lögnen

Alla dessa tre överträdelser av katolsk sociallära kommer ur samma lögn, en som är till och med djupare och mer fundamental än lögnen till att kvinnors mänskliga fullhet ligger i deras sexuella värde för män. Lögnen är att mannens libido är okontrollerbart, att hans längtan att ta för sig är naturlig. Våra sociala normer säger att mannens mänskliga värdighet finns i sin fullhet i den osläckbara törsten att ta. Vänlighet, att acceptera ett nej, misstag, misslyckande, att försöka igen, sårbarhet. Dessa är inte acceptabla för en man. Mannen måste ta.

Vår nuvarande president [USA:s president Donald Trump, övers. anm.] representerar höjden av manlighet i detta sätt att tänka. Det leder till våld från män över hela vårt land. Ironiskt nog berövar detta imperativ att ta, att trakassera, att med våld förvandla världen till egendom männen erfarenheten av fullheten i deras egen mänskliga värdighet.

Katolsk sociallära hjälper oss se och bedöma vår sociala verklighet, en verklighet som idag plågas av sexuella trakasserier. Det kan också hjälpa oss urskilja den värld Gud önskar för oss, en värld i vilken män förstår sin mänsklighet som grundad i främjande snarare än förminskande av andras värdighet – och en i vilken kvinnor blomstrar när vi deltar i samhället på våra villkor, med värdigt arbete.

Brianne Jacobs, tidskriften America 2017-12-05

Brianne Jacobs är postdoctoral teaching fellow inom den teologiska fakulteten vid Fordham University, New York City.

Originaltexten på engelska finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Denna krönika är skriven av Brianne Jacobs och publicerades på jesuiternas tidskrift America den 5 december 2017.

Hörnstenen i katolsk sociallära är försvaret av människans värdighet. Varje människa har en medfödd och oändlig värdighet given av Gud. Varje handling i och från samhället kan menas vara rätt eller orätt, god eller syndfull, beroende på om den upprätthåller denna värdighet, inneboende i det mänskliga livet, eller ej. Här ges tre skäl till att sexuella trakasserier bryter mot katolsk sociallära. 

Sexuella trakasserier är en kränkning av mänsklig värdighet

Sexuella trakasserier kränker värdigheten hos den som blir trakasserad. Till den som är ett offer för en sådan handling, signaleras att personens värde inte baseras på värdigheten som person, utan på den roll personen sexuellt spelar, utan eget medgivande, för den som trakasserar. Det är förminskande, och reducerar den utsatta från person till ett objekt som kan användas. Sund sexualitet innebär tvärtom att värdighet och medverkan erkänns inom den sårbara lusten.

Det finns ett spektrum av handlingar som alla är trakasserier. Det är skillnad på sådant tafsande som Al Franken gjort sig skyldig till och att låsa in sig med sitt offer och begå övergrepp som Matt Lauer [här hänvisas till två uppmärksammade fall i USA, övers. anm.]. Men allt på skalan sänder samma signal: Jag har makten att trycka ner dig, makten att göra dig till det objekt jag åtrår. Det är fasansfullt och förödmjukande.

I tonåren skrattade jag när det hände mig, när jag kände skräcken och förödmjukelsen. Jag trodde att någonting var fel på ­mig som var så spänd. Vi lever i ett samhälle som säger till kvinnor och flickor att den värdighet som får oss att spjärna emot när vi görs till sexuella objekt på något sätt gör oss galna eller elaka. De sociala normerna som gäller för kvinnor stödjer kränkningen av vår mänskliga värdighet. Dessa normer ger oss den skadliga tron att vi är som mest fullvärdiga som människor när vi behandlas som sexuella objekt.

Sexuella trakasserier är en kränkning av människans delaktighet

Principen om mänsklig värdighet i katolsk sociallära står sida vid sida med idén om solidaritet. Den mänskliga värdigheten garanteras av samhället. Vi tänker ofta på detta i termer av det allmänna bästa: tanken att varje människa har rätt att få från samhället vad som är nödvändigt för att upprätthålla värdigheten. Vatten, utbildning och hälsovård är exempel på sådant som katolsk sociallära räknar till dessa nödvändigheter.

Men katolsk sociallära erbjuder också en mindre omtalad och mer revolutionerande aspekt av solidariteten än det allmänna bästa: delaktighet. Delaktighet handlar om varje människas rätt att bidra till samhället som en del av sin värdighet. Med andra ord har man inte bara rätt att få vad man behöver; för att värdigheten ska vara levd till fyllest måste man också ha möjligheten att ge. Därmed inte sagt att alla måste vara sjuksköterska eller socialarbetare. Det säger helt enkelt att mänsklig värdighet blomstrar när var och en kan delta i samhället, oavsett om det är som servitör eller byggare eller bankir.

Sexuella trakasserier kan drabba var som helst: på väg längs en gata, hemma eller på Internet. Den uppgörelse som vi ser nu, sker dock på jobbet. I en studie gjord av nättidskriften Gender&Society (tidskrift för organisationen Sociologists for Women and Society) visade att 80 procent av studiens kvinnliga deltagare som rapporterat antingen oönskad beröring eller en kombination av andra sorters trakasserier också bytte jobb mindre än två år efter händelsen.

Detta ger oss ett svar på frågan varför sexuella trakasserier förekommer. På arbetsplatsen är sexuella trakasserier egentligen inte en fråga om sex. Den manliga sexualitetens naturliga uttryck är inte våldsamt. Skälet till att män på arbetsplatsen uttrycker sexualiteten genom våld är att kvinnor är ett hot mot den manliga dominansen. Målet är att skrämma kvinnor och påminna dem om exakt var de står i maktstrukturen. Genom att ta ifrån kvinnor deras mänsklighet, tar männen tillbaka dominansen på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier är en kränkning av arbetets värdighet

Katolsk sociallära menar att arbetet i sig har en värdighet. Det betyder inte att du behöver göra någonting prestigefullt, snarare tvärtom. Det betyder att vad du än gör för att delta – lagar bilar eller datorer, lär lågstadiebarn att läsa eller leder affärsmöten, städar kontor eller utför kirurgi – så ska du kunna utföra ditt arbete med värdighet. En arbetsgivare ska garantera acceptabla arbetstider, tillhandahålla en säker arbetsmiljö och betala en rättvis lön som kan försörja en familj. Värdigt arbete ger en person möjlighet att delta och blomstra.

Rubrikerna i nyheterna om sexuella trakasserier har mest handlat om kvinnor som huvudsakligen är vita och arbetar i elitkretsar: prestigefyllda nyhetsredaktioner, filmproduktionsbolag och politiska sammanhang. Många av dessa kvinnor hade möjligheten att lämna sina jobb. Medan det är ett brott mot katolsk sociallära när kvinnor trakasseras ut ur delaktigheten, är det fortfarande ett privilegium att kunna välja att inte delta.

För de fattiga, särskilt de som arbetar i tjänstindustri, handel, restaurang eller hemarbete som städning och barnavård, finns inga möjligheter att lämna en anställning. Denna sorts arbete, ofta i mindre sammanhang som är sämre reglerade, är hårt drabbat av sexuella övergrepp. Arbetet utförs ofta av färgade kvinnor, kvinnor vars kroppar historiskt sett öppet har behandlats som sexuell egendom – en djupgående och pågående kränkning av mänsklig värdighet. I mötet mellan denna historiska och politiska verklighet, frodas idag sexuella övergrepp. Städerskan på hotellet kanske inte hotar inte någons jobb, men behöver ändå bli groteskt påmind om sin plats, medan den som trakasserar påminner sig själv att makten att ta för sig definierar hans mänsklighet och position i världen. 

Att namnge lögnen

Alla dessa tre överträdelser av katolsk sociallära kommer ur samma lögn, en som är till och med djupare och mer fundamental än lögnen till att kvinnors mänskliga fullhet ligger i deras sexuella värde för män. Lögnen är att mannens libido är okontrollerbart, att hans längtan att ta för sig är naturlig. Våra sociala normer säger att mannens mänskliga värdighet finns i sin fullhet i den osläckbara törsten att ta. Vänlighet, att acceptera ett nej, misstag, misslyckande, att försöka igen, sårbarhet. Dessa är inte acceptabla för en man. Mannen måste ta.

Vår nuvarande president [USA:s president Donald Trump, övers. anm.] representerar höjden av manlighet i detta sätt att tänka. Det leder till våld från män över hela vårt land. Ironiskt nog berövar detta imperativ att ta, att trakassera, att med våld förvandla världen till egendom männen erfarenheten av fullheten i deras egen mänskliga värdighet.

Katolsk sociallära hjälper oss se och bedöma vår sociala verklighet, en verklighet som idag plågas av sexuella trakasserier. Det kan också hjälpa oss urskilja den värld Gud önskar för oss, en värld i vilken män förstår sin mänsklighet som grundad i främjande snarare än förminskande av andras värdighet – och en i vilken kvinnor blomstrar när vi deltar i samhället på våra villkor, med värdigt arbete.

Brianne Jacobs, tidskriften America 2017-12-05

Brianne Jacobs är postdoctoral teaching fellow inom den teologiska fakulteten vid Fordham University, New York City.

Originaltexten på engelska finns här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)